Follow
Eugenia Dima
Title
Cited by
Cited by
Year
Dictionar explicativ ilustrat al limbii române (DEXI)
E Dima
Chişinău, Editura Arc şi Editura Gunivas, 2007
52*2007
Traducătorii români și traducerile laice din secolul al XVIII-lea
E Dima, GE Dima
Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, 2016
14*2016
Impulsul Iluminismului în traduceri româneşti din secolul al XVIII-lea
E Dima, A Corbea-Hoişie
Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza, 2014
62014
Dicţionarul limbii române (DLR), tomurile I-XIX
editie anastatica
Bucureşti, Editura Academiei, 2010
5*2010
TRADUCEIU NECUNOSCUTE ALE LUI IORDACHE SLATINEANU DIN TEATHUL rUI MEI'ASTASIO DE
E DlMA
51981
Începutul modernizării culturii române şi racordarea la Occident prin traduceri
MC Aioane, E Dima
Editura Universităţii" Alexandru Ioan Cuza, 2016
42016
Dicŝionarul explicativ ilustrat al limbii române
E Dima
Editura Arc & Gunivas, Geneva, 2007
42007
Dicţionar enciclopedic ilustrat (DEI)
L Chihaia, L Cifor, A Ciobanu, M Ciubotaru, D Cobet, E Dima, C Florescu, ...
Cartier, 1999
31999
Vita di Pietro de Antonio Catiforo şi versiunile româneşti din secolul al XVIII-lea
E Dima, GE Dima
Editura Umversităţii" Alexandru loan Cuza" Iaşi, 2013
22013
Una versione inedita della cronaca della Moldavia dal 1709 al 1711 di Nicolae Costin, interpolata nella Viaţa lui Petru
E Dima
Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe …, 2012
22012
Primele traduceri din Halima în limba română, Anuar de lingvistică și istorie literară, XXXI, A (pp. 39-64)
E Dima
Iasi: Univ.“Al. I. Cuza, 1986
21986
Alecu Văcărescu, traducător al „Erotocritului”
E Dima
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1984
21984
Poemul Erotocrit al lui Vincenzo Cornaro în cultura română. Versiunea lui Alecu Văcărescu
E Dima
Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, 2014
12014
Modalities of Western Enlightenment Text Translation in the 18th Century Romanian Culture
GE Dima
Mediterranean Journal of Social Sciences 4 (10), 623, 2013
12013
Vechiul Testament nella versione di Daniil Panoneanul e la Biblia de la 1688
E Dima
Text şi discurs religios, 2013
12013
Patru apologii pentru religia creştină şi patru oraţii traduseîn limba română la mijlocul secolului al XVII-lea de Nicolae Spătarul Milescu
I Cantacuzino, E Dima
Editura Universităţii" Al. I. Cuza, 2010
12010
„CÂNTECUL LUI IENĂCHIŢĂ” REDACTAT ÎN NEOGREACĂ. IZVOARE ŞI RĂSPÂNDIRE
GE Dima
Revista de istorie și teorie literară, 0
1
Re-Configuring Romanian Culture on Its Way Towards Modernity: Romanian Translation Practice in the Age of Enlightenment (1770-1830).
E Dima, AM Gherman, IE Zup, GN Vlahakis, IA GURIŢĂ, ...
Hartung-Gorre, 2022
2022
Vechi texte româneşti. Contribuţii filologice şi lingvistice
E Dima
Philologica Jassyensia 14 (2), 312-314, 2018
2018
ITALIAN RECIPES IN A WALLACHIAN 18TH CENTURY MANUSCRIPT
GE Dima
5th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20