Adam Olszewski
Adam Olszewski
PhD, Kampinos National Park
Verified email at kampinoski-pn.gov.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Response of ground-nesting farmland birds to agricultural intensification across Europe: Landscape and field level management factors
I Guerrero, MB Morales, JJ Ońate, F Geiger, F Berendse, G de Snoo, ...
Biological Conservation 152, 74-80, 2012
952012
Bat casualties on a road crossing a mosaic landscape
G Lesiński, A Sikora, A Olszewski
European Journal of Wildlife Research 57 (2), 217-223, 2011
702011
Landscape composition influences farm management effects on farmland birds in winter: a pan-European approach
F Geiger, GR de Snoo, F Berendse, I Guerrero, MB Morales, JJ Ońate, ...
Agriculture, Ecosystems and Environment 139, 571–577, 2010
592010
Taxonomic and functional diversity of farmland bird communities across Europe: effects of biogeography and agricultural intensification
I Guerrero, MB Morales, JJ Ońate, T Aavik, J Bengtsson, F Berendse, ...
Biodiversity and Conservation 20, 3663–3681, 2011
392011
Small mammals of Kampinos National Park and its protection zone, as revealed by analyses of the diet of tawny owls Strix aluco Linnaeus, 1758
G Lesiński, J Romanowski, J Gryz, A Olszewski, M Kowalski, ...
Fragmenta Faunistica 56, 65-81, 2013
172013
Forest roads used by commuting and foraging bats in edge and interior zones
G Lesiński, A Olszewski, B Popczyk
Polish Journal of Ecology 59 (3), 611-616, 2011
122011
Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Kampinos w 2018 roku (s. 20–32)[Report from the …
A Olszewski, A Wierzbicki, M Lenartowicz
Leszno k. Warszawy: Stacja Bazowa ZMŚP Kampinos, 2018
82018
Drobne ssaki Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w pokarmie puszczyka Strix aluco
J Romanowski, A Tarłowski, G Lesiński, A Olszewski
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1, 63-67, 2014
72014
Sowy Strigiformes środkowej części Kampinoskiego Parku Narodowego
A Olszewski, B Woźniak, T Chodkiewicz, J Lewtak
Ornis Polonica 51, 252-261, 2010
62010
Nowe stanowiska pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) na Nizinie Mazowieckiej
A Olszewski, T Hryniewicki, G Okołów
Chrońmy Przyr. Ojcz. 2, 84-86, 2007
62007
Wybiórczość środowiskowa miejsc lęgowych oraz typy umiejscowienia gniazd bociana czarnego Ciconia nigra w Kampinoskim Parku Narodowym
A Olszewski, A Rózycki, J Matusiak
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 19 (2 [51]), 2017
32017
Zastosowanie fotopułapek jako nieinwazyjnej metody badania zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym-pierwsze wyniki
A Olszewski
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 18 (4 [49A]), 2016
32016
Bobry jako przyczyna zakłóceń monitoringu wód w zlewni ZMŚP „Pożary”
M Lenartowicz, A Olszewski, A Andrzejewska
[W:] W. Bochenek, M. Kijowska (red.). Funkcjonowanie środowiska …, 2009
3*2009
Significant Bird Observations from Iran, August-September 1998
KA Sachanowicz, P Karczmarczyk, A Olszewski
SANDGROUSE 24 (1), 48-51, 2002
32002
Rola zoochorii jako mechanizmu rozprzestrzeniania nasion drzew leśnych, na przykładzie sukcesji dębu (Quercus sp.) na siedliskach borowych w Kampinoskim Parku Narodowym
A Olszewski
22015
Przydrożne wierzby jako element krajobrazu kulturowego oraz siedlisko roślin i zwierząt
B Witusińska, A Olszewski, D Michalska-Hejduk
[W:] D. Michalska-Hejduk, A. Bomanowska (red.). Rola Kampinoskiego Parku …, 2009
22009
Rola sójki (Garrulus glandarius) w inicjowaniu przemian sukcesyjnych zbiorowisk leśnych z udziałem dębu (Quercus sp.)
A Olszewski, B Brzeziecki
Sylwan 163 (6), 479-488, 2019
12019
Występowanie lęgowych kolonii rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus, rybitwy czarnej Ch. niger i rybitwy białowąsej Ch. hybrida na Nizinie Mazowieckiej w roku 2013
A Dombrowski, A Golawski, Z Kasprzykowski, E Mroz, A Parapura, ...
Ornis Polonica 55 (3), 2014
12014
Stwierdzenie zimującego nocka wąsatka Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) w małej ziemiance w Kampinoskim Parku Narodowym
A Olszewski
Nietoperze 12, 45–46, 2011
12011
Stwierdzenia mroczka późnego Eptesicus serotinus w skrzynkach w Kampinoskim Parku Narodowym i Mazowieckim Parku Krajobrazowym
G Lesiński, M Łepkowska, A Olszewski, P Skrzypiec-Nowak
Nietoperze 11, 50-52, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20