Julia Olkhovskaya
Julia Olkhovskaya
Verifierad e-postadress på upf.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Efficient and robust algorithms for adversarial linear contextual bandits
G Neu, J Olkhovskaya
Conference on Learning Theory, 3049-3068, 2020
122020
Online learning in MDPs with linear function approximation and bandit feedback
G Neu, J Olkhovskaya
arXiv preprint arXiv:2007.01612, 2020
82020
Online influence maximization with local observations
G Lugosi, G Neu, J Olkhovskaya
Algorithmic Learning Theory, 557-580, 2019
6*2019
Learning to maximize global influence from local observations
G Lugosi, G Neu, J Olkhovskaya
arXiv preprint arXiv:2109.11909, 2021
2021
Автономная навигация парусного судна для коротких гонок
ВВ Воробьев, ЮМ Ольховская, МВ Морген
учреждение высшего профессионального образования «Московский физико …, 0
Алгоритм Fixed-Share для частично определенных экспертов
ВВ Вьюгин, ЮМ Ольховская
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–6