Matti Heino
Matti Heino
PhD student, Department of Biology, University of Oulu
Verifierad e-postadress på oulu.fi
TitelCiteras avÅr
Suomen saamelaisyhteisöjen suhde eläimiin 1000–1800-luvulla: DNA-analyysejä seitojen luista
M Heino
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.