Miguel Vera
Miguel Vera
Junior Researcher, Unbabel
Verifierad e-postadress på unbabel.com
Titel
Citeras av
Citeras av
År
OpenKiwi: An open source framework for quality estimation
F Kepler, J Trénous, M Treviso, M Vera, AFT Martins
arXiv preprint arXiv:1902.08646, 2019
482019
Unbabel's Participation in the WMT19 Translation Quality Estimation Shared Task
F Kepler, J Trénous, M Treviso, M Vera, A Góis, MA Farajian, AV Lopes, ...
arXiv preprint arXiv:1907.10352, 2019
292019
Ist-unbabel participation in the wmt20 quality estimation shared task
J Moura, M Vera, D van Stigt, F Kepler, AFT Martins
Proceedings of the Fifth Conference on Machine Translation, 1029-1036, 2020
22020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3