Följ
Oleg Merkurev
Oleg Merkurev
Ural Federal University, department of algebra and fundamental informatics
Verifierad e-postadress på urfu.ru
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Tight tradeoffs for real-time approximation of longest palindromes in streams
P Gawrychowski, O Merkurev, AM Shur, P Uznański
Algorithmica 81 (9), 3630-3654, 2019
142019
Searching long repeats in streams
O Merkurev, AM Shur
30th Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching (CPM 2019), 2019
52019
Searching runs in streams
O Merkurev, AM Shur
International Symposium on String Processing and Information Retrieval, 203-220, 2019
42019
Optimal skeleton Huffman trees revisited
D Kosolobov, O Merkurev
International Computer Science Symposium in Russia, 276-288, 2020
22020
Computing The Maximum Exponent in a Stream
O Merkurev, AM Shur
Algorithmica 84 (3), 742-756, 2022
2022
LEIBNIZ INTERNATIONAL PROCEEDINGS IN INFORMATICS, LIPICS
N Kiirala, L Salmela, AI Tomescu, D Kosolobov, N Sivukhin, SG Park, ...
2019
LEIBNIZ INTERNATIONAL PROCEEDINGS IN INFORMATICS, LIPICS
P Gawrychowski, T Kociumaka, W Rytter, T Waleń, C Nicaud, O Merkurev, ...
2016
Поиск палиндромов в потоковой модели
О Меркурьев
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–8