Maja Roodbergen
Maja Roodbergen
Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen
Verified email at sovon.nl
Title
Cited by
Cited by
Year
Revealing the contributions of reproduction and survival to the Europe-wide decline in meadow birds: review and meta-analysis
M Roodbergen, B van der Werf, H H÷tker
Journal of Ornithology 153 (1), 53-74, 2012
1392012
Contrasting trends in two Black-tailed Godwit populations: a review of causes and recommendations
JA Gill, RHW Langston, JA Alves, PW Atkinson, P Bocher, NC Vieira, ...
Bulletin-Wader Study Group 114, 43, 2007
912007
Transfer of heavy metals in the food chain earthworm Black-tailed godwit (Limosa limosa): comparison of a polluted and a reference site in The Netherlands
M Roodbergen, C Klok, A van der Hout
Science of the total environment 406 (3), 407-412, 2008
652008
The ongoing decline of the breeding population of Black-tailed Godwits Limosa l. limosa in The Netherlands is not explained by changes in adult survival
M Roodbergen, C Klok, H Schekkerman
Ardea 96 (2), 207-218, 2008
472008
Timing of breeding and reproductive output in two Black-tailed Godwit Limosa limosa populations in The Netherlands
M Roodbergen, C Klok
Ardea 96 (2), 219-232, 2008
282008
Diagnosing declining grassland wader populations using simple matrix models
L Hemerik, C Klok, M Roodbergen
Animal Biology 59 (1), 127-144, 2009
162009
Evaluating the effectiveness of conservation measures for European grassland‐breeding waders
SE Franks, M Roodbergen, W Teunissen, A Carrington Cotton, ...
Ecology and evolution 8 (21), 10555-10568, 2018
142018
Site‐specific dynamics in remnant populations of Northern Wheatears Oenanthe oenanthe in the Netherlands
HH van Oosten, C Van Turnhout, CA Hallmann, F Majoor, M Roodbergen, ...
Ibis 157 (1), 91-102, 2015
142015
Onderzoek naar de oorzaken van de dramatische achteruitgang van de Scholekster in Nederland
BJ Ens, B Aarts, KH Oosterbeek, M Roodbergen, H Sierdsema, R Slaterus, ...
Limosa 82 (2), 83-92, 2009
122009
Ruimtelijke dynamiek van weidevogelpopulaties in relatie tot de kwaliteit van de broedhabitat. Welke factoren be´nvloeden de vestiging van weidevogels?
D Kleijn, F Berendse, J Verhulst, M Roodbergen, TC Klok, R van't Veer
Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008
82008
Achtergronddocument Meetnet Agrarische Soorten
M Roodbergen, C van Scharenburg, LL Soldaat, WA Teunissen, B Koks, ...
Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen, 2011
72011
Handleiding voor het Meetnet Agrarische Soorten
M Roodbergen, WA Teunissen, B Koks, C van Scharenburg, ...
SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen, 2008
72008
Low productivity and unsuitable management drive the decline of central European lapwing populations
F Plard, HA Bruns, DV Cimiotti, A Helmecke, H H÷tker, H Jeromin, ...
Animal Conservation 23 (3), 286-296, 2020
62020
Meadow bird conservation in The Netherlands—lessons from the past and future developments
M Roodbergen, W Teunissen
Vogelwelt 135, 29-34, 2014
62014
Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 5. Invloed opvangbeleid op de verspreiding van overwinterende ganzen en smienten binnen Nederland
HP Van der Jeugd, E van Winden, K Koffijberg
SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2008
62008
Stage-dependent survival in relation to timing of fledging in a migratory passerine, the Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe)
HH van Oosten, M Roodbergen, R Versluijs, CAM van Turnhout
Journal of Ornithology 158 (1), 133-144, 2017
52017
Meetnet Agrarische Soorten (MAS)
M Roodbergen, C Van Turnhout, WA Teunissen
Plan van aanpak voor Flevoland en verkenning voor een landelijkeá…, 2008
52008
Ruimtelijke analyses van dichtheden en trends van binnendijks broedende Scholeksters
C Kampichler, H Sierdsema, M Roodbergen, BJ Ens
Sovon-rapport 8, 1-52, 2013
42013
De invloed van beheer en predatie op de overleving van weidevogelkuikens in Friesland
M Roodbergen, H Schekkerman, WA Teunissen, E Oosterveld
Sovon onderzoeksrapport 12, 2010
42010
Veldleeuweriken in intensief en extensief gebruikt agrarisch gebied
W Teunissen, HJ Ottens, M Roodbergen, B Koks, J Arisz, F Willems
SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen, 2009
42009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20