Kristian Heggebø
Kristian Heggebø
NOVA Norwegian Social Research
Verified email at oslomet.no
Title
Cited by
Cited by
Year
Additive or multiplicative disadvantage? The scarring effects of unemployment for ethnic minorities
GE Birkelund, K Heggebø, J Rogstad
European Sociological Review 33 (1), 17-29, 2017
702017
Diskriminering i arbeidslivet-Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim
GE Birkelund, J Rogstad, K Heggebø, TM Aspøy, HF Bjelland
Sosiologisk tidsskrift 22 (04), 352-382, 2014
432014
Unemployment in Scandinavia during an economic crisis: Cross-national differences in health selection
K Heggebø
Social Science & Medicine 130, 115-124, 2015
352015
Unemployment and health selection in diverging economic conditions: Compositional changes? Evidence from 28 European countries
K Heggebø, E Dahl
International Journal for Equity in Health 14 (1), 1-17, 2015
242015
Is it easier to be unemployed when the experience is more widely shared? Effects of unemployment on self-rated health in 25 European countries with diverging macroeconomic …
K Heggebø, JI Elstad
European Sociological Review 34 (1), 22-39, 2018
192018
Hiring, employment, and health in Scandinavia: The Danish ‘flexicurity’model in comparative perspective
K Heggebø
European Societies 18 (5), 460-486, 2016
182016
Health effects of unemployment in Denmark, Norway and Sweden 2007–2010: differing economic conditions, differing results?
K Heggebø
International Journal of Health Services 46 (3), 406-429, 2016
132016
Socioeconomic inequalities in health during the great recession: a scoping review of the research literature
K Heggebø, AG Tøge, E Dahl, JE Berg
Scandinavian journal of public health 47 (6), 635-654, 2019
112019
Konsekvenser av sykepleiermangel i kommunene fra et pasient- og pårørendeperspektiv
E Ugreninov, JS Vedeler, K Heggebø, E Roth Gjevjon
8*
Et voksende prekariat? Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet
JI Elstad, K Heggebø
Søkelys på arbeidslivet 36 (3), 139-157, 2019
52019
Are immigrants and descendants with ill health more prone to unemployment? Evidence from 18 European countries
K Heggebø
Ethnicity & health 22 (4), 402-424, 2017
32017
Er økonomisk krise ensbetydende med helsekrise-hva forteller forskningen?
E Dahl, AG Tøge, K Heggebø, JI Elstad, JE Berg, K Halvorsen
Fagbokforlaget, 2015
32015
Det første forgreiningspunktet:-Vidaregåande utdanningsval i ein norsk bygdekontekst
K Heggebø
Tidsskrift for samfunnsforskning 55 (02), 142-171, 2014
32014
Is there less labor market exclusion of people with ill health in “flexicurity” countries? Comparative evidence from Denmark, Norway, the Netherlands, and Belgium
K Heggebø, V Buffel
International Journal of Health Services 49 (3), 476-515, 2019
22019
Tilsetjing og arbeidsløyse i Noreg og Danmark:-Er svakt stillingsvern gunstig for folk med dårleg helse?
K Heggebø
Tidsskrift for samfunnsforskning 57 (01), 3-30, 2016
22016
Precariousness in Norway and Sweden: a comparative register-based study of longstanding precarious attachment to the labour market 1996–2015
K Gauffin, K Heggebø, JI Elstad
European Societies, 1-24, 2021
2021
‘Crowded out’? Immigration surge and residents’ employment outcomes in Norway
JI Elstad, K Heggebø
Roskilde Universitet, 2020
2020
Disentangling the dynamics of social assistance: A linked survey—Register data cohort study of long-term social assistance recipients in Norway
K Heggebø, E Dahl, KA van Der Wel
PloS one 15 (3), e0230891, 2020
2020
Kva er arbeid–eigentleg? Cato Wadel og Sysselsettingsutvalet
K Heggebø
Tidsskrift for samfunnsforskning 61 (01), 38-45, 2020
2020
Vitenskapelig publikasjon
K Heggebø, M Bråthen, Å Hermansen
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20