Stina Gustafsson
Stina Gustafsson
Ph.D. student at Karlstad University
Verifierad e-postadress på lansstyrelsen.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Anordningar för uppoch nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar–en litteratursammanställning
O Calles, E Degerman, H Wickström, J Christiansson, S Gustafsson, ...
Havs-och vattenmyndighetens rapport 14, 114, 2013
30*2013
Macroinvertebrate colonization of a nature-like fishway: The effects of adding habitat heterogeneity
S Gustafsson, M Österling, J Skurdal, LD Schneider, O Calles
Ecological engineering 61, 345-353, 2013
292013
Ice cover alters the behavior and stress level of brown trout Salmo trutta
J Watz, E Bergman, O Calles, Å Enefalk, S Gustafsson, A Hagelin, ...
Behavioral ecology 26 (3), 820-827, 2015
232015
Naturlika fiskvägar i dag och i morgon
O Calles, S Gustafsson, M Ö̈sterling
Karlstads universitet, 2012
142012
Familiarity with a partner facilitates the movement of drift foraging juvenile grayling (Thymallus thymallus) into a new habitat area
PJB Hart, E Bergman, O Calles, S Eriksson, S Gustafsson, L Lans, ...
Environmental biology of fishes 97 (5), 515-522, 2014
72014
Migration losses of Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts at a hydropower station area in River Åbyälven, Northern Sweden: passage fates at a reservoir, a power house and a …
S Gustafsson
SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, 2010
62010
The macroinvertebrate community in a nature-like fishway with habitat compensation properties
S Gustafsson
Karlstads universitet, 2012
52012
Habitat compensation in nature-like fishways: Effects on benthos and fish
S Gustafsson
Karlstads universitet, 2017
32017
Fish Migration River Monitoring Plan
O Calles, B Griffioen, E Winter, J Watz, D Nyqvist, A Hagelin, S Gustafsson, ...
Karlstads universitet, 2014
22014
Återställande av fiskvandring i Gästrikland: Fisksamhällen, kraftverk och åtgärders potential och kostnadseffektivitet i Gavleån
O Calles, S Gustafsson, P Olsson, K Gullberg
Karlstads universitet, 2015
12015
Macroinvertebrate colonization of a nature-like fishway: The effects of habitat design
S Gustafsson
12012
Ålprojekt Alsterälven-Lägesrapport för 2010
O Calles, M Österling, J Andersson, S Gustafsson, P Vezza, C Comoglio, ...
Karlstad universitet, 2010
2010
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–12