Följ
Sara Stendahl
Sara Stendahl
LL.D. Professor in Public Law, Gothenburg University
Verifierad e-postadress på law.gu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Communicating Justice Providing Legitimacy. The lega practices of Swedish administrative courts in cases regarding sickness cash benefit
S Stendahl
342004
The New Dutch disability benefits act: the link between income provision and participation in work
FJL Pennings, S Devetzi, S Stendahl
Kluwer Law International, 2011
172011
Ensuring the right to education for Roma children: an Anglo-Swedish perspective
N Harris, D Ryffé, L Scullion, S Stendahl
International Journal of Law, Policy and the Family 31 (2), 230-267, 2017
122017
Nationellt ansvar för använt kärnbränsle i en utvidgad europeisk union?
P Cramér, S Stendahl, T Erhag
Svensk kärnbränslehantering AB-SKB, 2007
122007
A European work-first welfare state
S Stendahl, T Erhag, S Devetzi
Centre for European Research, University of Gothenburg, 2008
102008
To reside: to live, be present, belong
S Stendahl
European Journal of Social Security 18 (2), 232-245, 2016
92016
The Complicated Made Simple? The Reinfeldt Government’s 2006–2010 Reforms of Swedish Social Security Protection for Those with Reduced Capacity for Work’
S Stendahl
Too Sick to Work, 95-118, 2011
92011
Too sick to work
S Devetzi, S Stendahl
Social Security Reference in Europe for Persons with Reduced Earnings Capacity, 2011
82011
Social otrygghet som värde–Den nya incitamentbaserade sjukförsäkringen-Om inkomstbortfall, skyddad position, normativa grundmönster och rättens nivåer
S Stendahl
Tidsskrift for rettsvitenskap 128 (3-4), 296-332, 2015
72015
Administrative law, agencies and redress mechanisms in the United Kingdom and Sweden
M Adler, S Stendahl
Comparative law and society, 2012
72012
Nationellt ansvar för använt kärnbränsle: kan Sverige självständigt reglera hanteringen av använt kärnbränsle?
P Cramér, T Erhag, S Stendahl
BoD–Books on Demand, 2009
72009
Employment support-a normative step backward, forward or nowhere?
S Stendahl
Göteborg: Centre for European Research, University of Gothenburg, 2008
72008
Social human rights as a legal strategy to enhance EU citizenship
S Stendahl, O Swedrup
EU citizenship and social rights, 103-124, 2018
62018
Too sick to work?: social security reforms in Europe for persons with reduced earnings capacity
S Devetzi, S Stendahl
Kluwer Law International BV, 2011
62011
Spent nuclear fuel and the principle of national responsibility: national policies in a European context; the case of Sweden
S Stendahl
International Journal of Nuclear Law 2 (3), 226-242, 2009
52009
Sick in the 80s: Unemployed in the 90s?
S Stendahl
Domain Linkages and Privatization in Social Security, 251-284, 2000
52000
De allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen: rättssäkerheten och innehållet i den individuella handlingsplanen
S Stendahl
Förvaltningsrättslig tidskrift 2008, 535-554, 2008
42008
Welfare state borders: On local initiatives to cater to the needs of destitute EU migrants in Swedish cities
S Stendahl
Invisible Social Security Revisited. Essays in Honour of Jos Berghman, 161-174, 2014
32014
Incapacity benefits–comparing legal reforms and legal strategies
S Stendahl, S Devetzi
Devetzi S & Stendahl S (red): Too sick to work, 167-174, 2011
32011
Non-public actors in social security administration: a comparative study
F Pennings, T Erhag, S Stendahl
(No Title), 2013
22013
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20