Nicklas Salomonson
Nicklas Salomonson
Professor, University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business
Verifierad e-postadress på hb.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Reuse and recycling of clothing and textiles—A network approach
KM Ekström, N Salomonson
Journal of Macromarketing 34 (3), 383-399, 2014
1142014
Communicative skills that support value creation: A study of B2B interactions between customers and customer service representatives
N Salomonson, A Åberg, J Allwood
Industrial Marketing Management 41 (1), 145-155, 2012
1092012
Dealing with customer misbehaviour: Employees’ tactics, practical judgement and implicit knowledge
P Echeverri, N Salomonson, A Åberg
Marketing Theory 12 (4), 427-449, 2012
622012
Mot en mer hållbar konsumtion: en studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder
KM Ekström, E Gustafsson, D Hjelmgren, N Salomonson
Högskolan i Borås, 2012
342012
Comparing human-to-human and human-to-AEA communication in service encounters
N Salomonson, J Allwood, M Lind, H Alm
The Journal of Business Communication (1973) 50 (1), 87-116, 2013
292013
The expected retail customer: Value co-creator, co-producer or disturbance?
M Fellesson, N Salomonson
Journal of Retailing and Consumer Services 30, 204-211, 2016
242016
Measures that matters: service quality in IT service management
S Cronholm, N Salomonson
International Journal of Quality and Service Sciences, 2014
222014
Consumer perception and behavior in the retail foodscape–A study of chilled groceries
U Lindberg, N Salomonson, M Sundström, K Wendin
Journal of Retailing and Consumer Services 40, 1-7, 2018
202018
Troublesome travellers–the service system as a trigger of customer misbehaviour
M Fellesson, N Salomonson, A Åberg
International Journal of Quality and Service Sciences, 2013
162013
THE E-CO MODEL–CITIZENS’DRIVING E-SERVICE QUALITY
M Lind, O Forsgren, N Salomonson, L Albinsson
Proceedings of the 51st Annual Meeting of the ISSS-2007, Tokyo, Japan, 2007
162007
Public e-services: A value model & trends based on a survey
L Albinsson, O Forsgren, M Lind, N Salomonson
Vinnova Report VR 15, 2006
142006
Tricks and tactics used against troublesome travelers—Frontline staff's experiences from Swedish buses and trains
N Salomonson, M Fellesson
Research in transportation business & management 10, 53-59, 2014
132014
The role of virtual servants in e-interaction
M Lind, N Salomonson
Pragmatic web–Proceedings of the first international conference on the …, 2006
122006
Consumer vulnerability during mobility service interactions: causes, forms and coping
P Echeverri, N Salomonson
Journal of Marketing Management 35 (3-4), 364-389, 2019
112019
Samtal och samspel. En studie av kundtjänstpersonal i två industriella företag
N Salomonson
112005
Mot en mer hållbar konsumtion: En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder [Towards a more sustainable consumption: A study of consumers' acquisition and …
KM Ekström, E Gustafsson, D Hjelmgren, N Salomonson
Vetenskap för profession 20: 2012, 2012
72012
Nätverk, trådar och spindlar: samverkan för ökad återanvändning och återvinning av kläder och textil
KM Ekström, N Salomonson
Högskolan i Borås, 2012
72012
Environmental Consumer Socialization among Generation Swing and Y: A Study of Clothing Consumption
KM Ekström, D Hjelmgren, N Salomonson
Routledge, 2015
62015
Upcycling of Pre-Consumer Waste
D Hjelmgren, N Salomonson, KM Ekström
Waste management and sustainable consumption: Reflections on consumer waste, 187, 2014
62014
Using pragmatic concepts for exploring interactivity in service encounters
M Lind, N Salomonson
Systems, Signs & Actions. An International Journal on Information Technology …, 2013
62013
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20