Följ
Annika Tidström
Annika Tidström
Verifierad e-postadress på uwasa.fi
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Managing tensions in coopetition
A Tidström
Industrial Marketing Management 43 (2), 261-271, 2014
3112014
Untangling the value-creation and value-appropriation elements of coopetition strategy: A longitudinal analysis on the firm and relational levels
P Ritala, A Tidström
Scandinavian Journal of Management 30 (4), 498-515, 2014
2032014
Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar
R Nyberg, A Tidström
Studentlitteratur, 2012
1682012
Causes of conflict in intercompetitor cooperation
A Tidström
Journal of Business & Industrial Marketing, 2009
1102009
Critical events in time and space when cooperation turns into competition in business relationships
A Tidström, Å Hagberg-Andersson
Industrial Marketing Management 41 (2), 333-343, 2012
1032012
Competitive flows of intellectual capital in value creating networks
M Solitander, A Tidström
Journal of intellectual capital, 2010
842010
The process of ending inter‐organizational cooperation
A Tidström, S Åhman
Journal of Business & Industrial Marketing, 2006
692006
Perspectives on coopetition on actor and operational levels
A Tidström
Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 2008
672008
Coopetition strategy as interrelated praxis and practices on multiple levels
A Tidström, A Rajala
Industrial Marketing Management 58, 35-44, 2016
662016
Tokenizing coopetition in a blockchain for a transition to circular economy
R Narayan, A Tidström
Journal of Cleaner Production 263, 121437, 2020
522020
Applying the principles of Yin–Yang to market dynamics: On the duality of cooperation and competition
LG Mattsson, A Tidström
Marketing Theory 15 (3), 347-364, 2015
432015
Interactional and procedural practices in managing coopetitive tensions
A Tidström, P Ritala, K Lainema
Journal of Business & Industrial Marketing, 2018
352018
Beskriv material och metoder. I R
A Tidström, R Nyberg
Nyberg & A. Tidström (Red.), Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten …, 2012
332012
A multilevel perspective on organizational buying behavior in coopetition–an exploratory case study
A Rajala, A Tidström
Journal of Purchasing and Supply Management 23 (3), 202-210, 2017
322017
Beskriv material och metoder. I R
R Nyberg, A Tidström
Nyberg & A. Tidström (Red.), Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten …, 2012
182012
Circular economy inspired imaginaries for sustainable innovations
R Narayan, A Tidström
Innovation for Sustainability, 393-413, 2019
102019
The transition from competition to cooperation in business relationships
A Tidström, Å Hagberg-Andersson
25th IMP Conference, 1-10, 2009
102009
Conflict management in intercompetitor cooperation
Å Hagberg-Andersson, A Tidström
Proceeding of the 18th Nordic Workshop on Interorganizational Research, 2008
10*2008
Conflicts when competitors cooperate: exploring elements of conflicts from a business network perspective
A Tidström
Svenska handelshögskolan, 2006
102006
Conflicts when competitors cooperate
A Tidström
Exploring Elements of Conflicts from a Business Network Perspective. Helsingfors, 2006
92006
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20