Xu GENG
Xu GENG
Verifierad e-postadress på connect.ust.hk - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Spatiotemporal multi-graph convolution network for ride-hailing demand forecasting
X Geng, Y Li, L Wang, L Zhang, Q Yang, J Ye, Y Liu
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33, 3656-3663, 2019
812019
Crowd flow prediction by deep spatio-temporal transfer learning
L Wang, X Geng, X Ma, F Liu, Q Yang
arXiv preprint arXiv:1802.00386, 2018
152018
Cross-city transfer learning for deep spatio-temporal prediction
L Wang, X Geng, X Ma, F Liu, Q Yang
arXiv preprint arXiv:1802.00386, 2018
142018
Ridesharing car detection by transfer learning
L Wang, X Geng, X Ma, D Zhang, Q Yang
Artificial Intelligence 273, 1-18, 2019
72019
Multi-modal graph interaction for multi-graph convolution network in urban spatiotemporal forecasting
X Geng, X Wu, L Zhang, Q Yang, Y Liu, J Ye
arXiv preprint arXiv:1905.11395, 2019
62019
Ridesourcing car detection by transfer learning
L Wang, X Geng, J Ke, C Peng, X Ma, D Zhang, Q Yang
arXiv preprint arXiv:1705.08409, 2017
52017
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–6