Mikael Roos
Mikael Roos
Verifierad e-postadress på bth.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Predicting the speedup of multithreaded Solaris programs
L Lundberg, M Roos
Proceedings Fourth International Conference on High-Performance Computing …, 1997
81997
Global software engineering experience through international capstone project exchanges
D Knudson, S Kalafatis, C Kleiner, S Zahos, B Seegebarth, J Deeterfelt, ...
2018 IEEE/ACM 13th International Conference on Global Software Engineering …, 2018
32018
A performance dimensioning guide for a large telecommunication system
C Svahnberg, L Lundberg, M Roos
15th International Conference on Computers and Their Applications, 2000
2000
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3