Följ
Yi-Shan Lee
Yi-Shan Lee
Chinese University of Hong Kong (CUHK) Business School
Verifierad e-postadress på cuhk.edu.hk - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Bounded memory, inertia, sampling and weighting model for market entry games
W Chen, SY Liu, CH Chen, YS Lee
Games 2 (1), 187-199, 2011
302011
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.