Anders Bornhäll
Anders Bornhäll
Institute of Retail Economics (Handelns Forskningsinstitut)
Verifierad e-postadress på huiresearch.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Employment protection legislation and firm growth: evidence from a natural experiment
A Bornhäll, SO Daunfeldt, N Rudholm
Industrial and Corporate Change, dtw017, 2015
212015
The capital constraint paradox in micro and small family and nonfamily firms
A Bornhäll, D Johansson, J Palmberg
Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 2016
16*2016
Sleeping Gazelles: The Unseen Job Creators?', Entrepreneurial Growth: Individual, Firm, and Region (Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, Volume 17)
A Bornhäll, SO Daunfeldt, N Rudholm
Emerald Group Publishing Limited, 2015
13*2015
Riskkapitalförsörjning i små och medelstora företag–utbud eller efterfrågan
D Johansson, J Palmberg, A Bornhäll
Svenskt Näringsliv, 2013
82013
Sleeping gazelles: high profits but no growth
A Bornhäll, SO Daunfeldt, N Rudholm
HUI Working Papers, 2013
52013
Varför växer inte vissa företag
SO Daunfeldt, A Bornhäll
Om betydelsen av att studera, 2011
22011
Do seniority rules protect older workers? Age composition effects of the last-in-first-out principle
A Bornhäll
HUI Working Papers, 2017
12017
Unseen job creators and firm growth barriers: the role of capital constraints and seniority rules
A Bornhäll
Örebro University, 2017
12017
Employment Protection Legislation and the Labor Market Position of Immigrants-A Natural Experiment
A Bornhäll, SO Daunfeldt, N Elert
HUI Working Papers, 2017
2017
Osynliga jobbskapare: En tillväxtpotential för svensk detaljhandel?
A Bornhäll, SO Daunfeldt, O Mihaescu, N Rudholm
HUI Research, 2015
2015
Unseen Job Creators and Seniority Rules: Two essays on firm growth barriers
A Bornhäll
Högskolan Dalarna, 2014
2014
Förstudie angående enkät av riskkapitalförsörjning i små och medelstora företag
A Bornhäll, D Johansson
Svenskt näringsliv, 2012
2012
Riskkapitalförsörjning i små och medelstora företag–utbud eller efterfrågan: rapport till projektet Företagsamt ägande
D Johansson, A Bornhäll, J Palmberg
Svenskt näringsliv, 2012
2012
Arbetsmarknadssituationen för somalier i Östergötland: En jämförande analys med framgångsexemplet Minnesota
A Bornhäll, H Seerar Westerberg
2009
Unseen job creators and firm growth barriers
A Bornhäll
Vilka är förutsättningarna för fler växande företag inom detaljhandeln?
SO Daunfeldt, E Fergin, A Bornhäll
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–16