Ivan Evtimov
Ivan Evtimov
Verifierad e-postadress på cs.washington.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Robust physical-world attacks on deep learning visual classification
K Eykholt, I Evtimov, E Fernandes, B Li, A Rahmati, C Xiao, A Prakash, ...
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
892*2018
Physical adversarial examples for object detectors
D Song, K Eykholt, I Evtimov, E Fernandes, B Li, A Rahmati, F Tramer, ...
12th {USENIX} Workshop on Offensive Technologies ({WOOT} 18), 2018
932018
Note on attacking object detectors with adversarial stickers
K Eykholt, I Evtimov, E Fernandes, B Li, D Song, T Kohno, A Rahmati, ...
arXiv preprint arXiv:1712.08062, 2017
212017
Robust physical-world attacks on deep learning models (2017)
K Eykholt, I Evtimov, E Fernandes, B Li, A Rahmati, C Xiao, A Prakash, ...
arXiv preprint arXiv:1707.08945 1, 2018
72018
Security and Machine Learning in the Real World
I Evtimov, W Cui, E Kamar, E Kiciman, T Kohno, J Li
arXiv preprint arXiv:2007.07205, 2020
2020
Is Tricking a Robot Hacking
I Evtimov, D O'Hair, E Fernandes, R Calo, T Kobno
Berkeley Tech. LJ 34, 891, 2019
2019
Is Tricking a Robot Hacking?
R Calo, I Evtimov, E Fernandes, T Kohno, D O'Hair
University of Washington School of Law Research Paper, 2018
2018
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–7