Följ
Oleksandra Vereschak
Oleksandra Vereschak
ISIR, CNRS, Sorbonne Université
Verifierad e-postadress på isir.upmc.fr - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
How to evaluate trust in AI-assisted decision making? A survey of empirical methodologies
O Vereschak, G Bailly, B Caramiaux
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 5 (CSCW2), 1-39, 2021
882021
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.