Oana Zamfirescu
Oana Zamfirescu
Verified email at uaic.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Flora și Vegetaţia Moldovei (România)
T Chifu, C Mânzu, O Zamfirescu
Univ.“Al. I. Cuza” Iaşi 2, 698, 2006
82*2006
Flora şi vegetaţia Moldovei
T Chifu, C Mânzu, O Zamfirescu
Univ.“Al. I. Cuza” Iaşi, 42, 2006
642006
Elemente de statistică aplicate în ecologie
Ş Zamfirescu, O Zamfirescu
Editura Universităţii" Alexandru Ioan Cuza", 2008
312008
Anthropogenic impact or anthropogenic accommodation? Distribution range expansion of the common wall lizard (Podarcis muralis) by means of artificial habitats …
I Gherghel, A Strugariu, TC Sahlean, O Zamfirescu
Acta Herpetologica 4 (2), 183-189, 2009
302009
Flora ilustrată a plantelor vasculare din estul României
I Sârbu, N Ştefan, L Ivănescu, C Mânzu
Vol. II. Iaşi: Edit. Univ.“Al. I. Cuza, 2001
302001
Research on the habitats of Vipera ursinii moldavica populations from Iaşi County
ŞR Zamfirescu, O Zamfirescu, C Ion, IE Popescu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, s. Biologie …, 2007
152007
Flora şi vegetaţia Rezervaţiei Naturale Grindul Lupilor (Rezervaţia Biosferei Delta Dunării)
I Sârbu, N Ştefan, A Oprea, O Zamfirescu
Bul. Grăd. Bot. Iaşi 9, 91-124, 2000
142000
Preliminary data on the population characteristics of Vipera ursinii moldavica from" Dealul lui Dumnezeu"(Iaşi County, Romania) with notes on conservation.
ŞR Zamfirescu, O Zamfirescu, IE Popescu, C Ion
North-Western Journal of Zoology 5 (1), 2009
132009
Current and future potential distribution of glacial relict Ligularia sibirica (Asteraceae) in Romania and temporal contribution of Natura 2000 to protect the species in light …
C Manzu, I Gherghel, Ş Zamfirescu, O Zamfirescu, I ROŞCA, A Strugariu
Carpathian journal of earth and environmental sciences 8 (2), 77-87, 2013
92013
A preliminary study on population characteristics and ecology of the critically endangered meadow viper Vipera ursinii in the Romanian Danube Delta
A Strugariu, ŞR Zamfirescu, I Gherghel, TC Sahlean, V Moraru, ...
Biologia 66 (1), 175-180, 2011
82011
Human impact on habitats of the meadow viper (Vipera ursinii) in eastern Romania
SR Zamfirescu, A Strugariu, I Gherghel, O Zamfirescu
Cuza” Iasi University, Faculty of Biology, Analele Stiintifice ale …, 2011
82011
Vipera de stepă (Vipera ursinii moldavica) şi habitatele sale din Moldova (Romania)
ŞR Zamfirescu, O Zamfirescu, IE Popescu, C Ion, A Strugariu
Editura Universitatii „Al. I. Cuza” Iaşi, Romania, 2008
82008
Flora & vegetaţia Moldovei (România), II. Iaşi
T Chifu, C MÂNZU, O ZAMFIRESCU
Univ.„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 378-416, 2006
62006
O nouă contribuţie la sintaxonomia pădurilor din clasa Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in VliegerVlieger 1937 de pe teritoriul Moldovei (România)
T Chifu, O Zamfirescu
Buetinul Gradinii Botanice Iasi 10, 85-98, 2001
6*2001
Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei grindurilor Chituc şi Saele-Istria
N Ştefan, I SÂRBU, A OPREA, O ZAMFIRESCU
Bul. Grăd. Bot, 99-122, 2001
52001
HERPETOFAUNA FROM THE UPPER TOPOLOG RIVER BASIN (ROMANIA)
PC DINCǍ, A STRUGARIU, A IFTIME, O IFTIME, O ZAMFIRESCU, ...
Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, s …, 2013
42013
HERPETOFAUNA OF THE MEADOWS FROM THE SITE OF COMMUNITY INTEREST “THE FOREST AND THE MEADOWS FROM MÂRZEȘTI”(IAȘI, ROMANIA) AND NOTES ON HABITATS
ȘR ZAMFIRESCU, O ZAMFIRESCU, A STRUGARIU, I GHERGHEL
Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași, s. Biologie …, 2009
42009
Contribution to the study of grassy vegetation in the Ceahlau Mountain
T Chifu, C Mânzu, O Zamfirescu
Analele Stiintifice ale Universitatii" Al. I. Cuza" din Iasi 54 (1), 94, 2008
42008
Forest communities floristically specific to eastern Romania
T Chifu, N Ştefan, O Zamfirescu, C Mânzu, Ş Zamfirescu
Nature Conservation, 169-180, 2006
42006
Comparative study of some plant communities of association Festuco rubrae-Agrostetum capillaris Horv. 1951 from Oriental Carpathians
O ZAMFIREScu, C Manzu
Analele ştiintifice ale Universitatii" AI. I. Cuza" Iaşi 49, 195-204, 2003
42003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20