Mikael Löfström
TitelCiteras avÅr
Project relationships–A model for analyzing interactional uncertainty
C Jensen, S Johansson, M Löfström
International Journal of Project Management 24 (1), 4-12, 2006
1062006
Separation or integration? A dilemma when organizing development projects
S Johansson, M Löfström, Ö Ohlsson
International Journal of Project Management 25 (5), 457-464, 2007
782007
Projekt som förändringsstrategi-en analys av utvecklingsprojekt inom socialtjänsten
S Johansson, M Löfström, Ö Ohlsson
SNS Förlag, 2000
742000
Inter‐organizational collaboration projects in the public sector: a balance between integration and demarcation
M Löfström
The International journal of health planning and management 25 (2), 136-155, 2010
542010
Projektledning i offentlig miljö
C Jensen, S Johansson, M Löfström
Liber, 2007
482007
Samverkan och gränser: studier av samverkansprojekt i offentlig sektor
M Löfström
Högskolan i Borås, 2010
47*2010
The project organization as a policy tool in implementing welfare reforms in the public sector
C Jensen, S Johansson, M Löfström
The International journal of health planning and management 28 (1), 122-137, 2013
452013
Samverkan mellan offentliga organisationer-att konstruera gränser
M Löfström
Kommunforskning i Västsverige, 2001
342001
Familjecentraler i Västra Götaland: en utvärdering
A Abrahamsson, V Bing, M Löfström
Västra Götalandsregionen, Folkhälsokommittén, 2009
222009
Ett möte med förhinder: om IT-satsningar i skolan
U Eriksson-Zetterquist, H Hansson, M Löfström, Ö Ohlsson, M Selander
Handelshögskolan, 2006
20*2006
Policy implementation in the era of accelerating projectification: Synthesizing Matland’s conflict–ambiguity model and research on temporary organizations
C Jensen, S Johansson, M Löfström
Public Policy and Administration 33 (4), 447-465, 2018
122018
Implementation in the era of accelerating projectification–Synthesizing Matland (1995) and research on temporary organizations
C Jensen, S Johansson, M Löfström
19th IRSPM Conference, Birmingham, UK, March, 2015
42015
Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
M Carlén, M Löfström, C Theandersson
32014
Actor or arena: contrasting translations of a law on interorganizational integration
J Andersson, M Löfström, S Bihari Axelsson, R Axelsson
Journal of Health Organization and Management 26 (6), 778-793, 2012
32012
Välfärdsprojektens interaktionsmiljö-en modell för analys av kontextuell osäkerhet
C Jensen, J Staffan, M Löfström
Göteborg University-School of Economics and Commercial Law/Department of …, 2003
32003
Chefers strategier för att implementera samverkan
J Berlin, C Jensen, M Löfström, V Nilsson
Rapport, 2016
22016
Sociala investeringar i Ale och på Hisingen.: En studie av vilken betydelse samverkan kan ha för sociala investeringar.
M Löfström, V Nilsson
Kommunforskning i Västsverige, 2015
22015
Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg: Delrapport 1
M Carlén, S Esbjörnson, M Löfström
Högskolan i Borås, 2013
22013
DELTA–ett samverkansförsök mellan offentliga organisationer
M Löfström, M Selander, K Lindberg, E Wikström
FE rapport, 2001
22001
Flerpartssamverkan i missbruksvården: försöksprojekt i Umeå, Kristianstad och Göteborg
E Wikström
BAS, 1998
21998
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20