Dominika Maison
Dominika Maison
Verifierad e-postadress på psych.uw.edu.pl
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Predictive validity of the Implicit Association Test in studies of brands, consumer attitudes, and behavior
D Maison, AG Greenwald, RH Bruin
Journal of consumer psychology 14 (4), 405-415, 2004
5172004
The Implicit Association Test as a measure of implicit consumer attitudes
D Maison, A Greenwald, R Bruin
Polish Psychological Bulletin 32 (1), 2001
3152001
Zogniskowane wywiady grupowe: jakościowa metoda badań marketingowych;[fokus-kiedy wybrać tę metodę badawczą, cechy dobrego moderatora, techniki projekcyjne]
D Maison
Wydawn. Naukowe, 2000
1612000
Jakościowe metody badań marketingowych: jak zrozumieć konsumenta
D Maison
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
1162010
Utajone postawy konsumenckie
D Maison
Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
1022004
Psychologia konsumenta
K Stasiuk, D Maison
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
852018
Polak w świecie finansów: o psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków
D Maison
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
842014
Measuring the nonconscious
A Perkins, M Forehand, A Greenwald, D Maison
Handbook of consumer psychology, 461-476, 2008
712008
Badania marketingowe
D Maison, A Noga-Bogomilski
Od teorii do praktyki. Gdańsk, 2007
672007
Propaganda dobrych serc czyli Rzecz o reklamie spoĹ ‚ecznej
D Maison, P Wasilewski
562002
Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego
D Maison
Raport przygotowany dla NBP, Warszawa 15, 58-69, 2010
53*2010
Badania marketingowe: od teorii do praktyki
D Maison, A Noga-Bogomilski, GW Psychologiczne
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
532007
Co to jest reklama społeczna
D Maison, N Maliszewski
W: Maison D, Wasilewski P,(red.). Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o …, 2002
342002
The influence of implicit social cognition on consumer behavior: Measuring the non-conscious
A Perkins, M Forehand, AG Greenwald, D Maison
Handbook of consumer psychology, 461-475, 2008
272008
Jak powstajÄ… stereotypy narodowe
D Maison
Oficyna Wydawnicza WydziaĹ ‚u Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1997
201997
Individual differences in time perspectives and risky financial choices
K Sekścińska, J Rudzinska-Wojciechowska, D Maison
Personality and Individual Differences 120, 118-126, 2018
192018
How do Polish and Indonesian disclose in Facebook?: Differences in online self-disclosure, need for popularity, need to belong and self-esteem
R Ardi, D Maison
Journal of Information, Communication and Ethics in Society 12 (3), 195-218, 2014
192014
Szlachetna propaganda dobroci, czyli Drugi tom o reklamie spoĹ ‚ecznej
P Wasilewski, D Maison, AM Golewska-Stafiej
Agencja Wasilewski, 2007
192007
How people's motivational system and situational motivation influence their risky financial choices
K Sekścińska, DA Maison, A Trzcińska
Frontiers in psychology 7, 1360, 2016
182016
Explicit versus implicit “halal” information: Influence of the halal label and the country-of-origin information on product perceptions in Indonesia
D Maison, M Marchlewska, D Syarifah, RA Zein, HP Purba
Frontiers in psychology 9, 382, 2018
162018
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20