Erik Coltey
Erik Coltey
Verifierad e-postadress på fiu.edu
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Confidence Estimation Using Machine Learning in Immersive Learning Environments
Y Tao, E Coltey, T Wang, M Alonso, ML Shyu, SC Chen, H Alhaffar, ...
2020 IEEE Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval …, 2020
12020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.