Follow
Adam Dymitrowski
Title
Cited by
Cited by
Year
The development of business networks in the company internationalisation process
K Fonfara, M Łuczak, Ł Małys, M Ratajczak-Mrozek, R Szczepański, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012
43*2012
Business model innovation based on new technologies and its influence on a company’s competitive advantage
A Dymitrowski, P Mielcarek
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research 16 (6), 2110 …, 2021
242021
The Role of Innovations Created in the Internationalization Process for Company Performance
A Dymitrowski
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014
232014
The role of relationships in initiating the internationalisation process in B2B markets
B Deszczyński, K Fonfara, A Dymitrowski
Entrepreneurial Business and Economics Review 5 (4), 91-109, 2017
132017
Marketing międzynarodowy
K Fonfara, B Deszczyński, A Dymitrowski, Ł Małys, P Mielcarek, ...
Współczesne trendy i praktyka (International marketing. Modern trends and …, 2014
132014
Informal relationships in a company’s internationalization process
A Dymitrowski, K Fonfara, B Deszczyński
Journal of Business & Industrial Marketing 34 (5), 1054-1065, 2019
112019
Forms of internationalisation and company performance (research results)
M Ratajczak-Mrozek, A Dymitrowski, Ł Małys
Zeszyty Naukowe, 2012
102012
Informal Relationships in the company internationalization process–concept and empirical evidence
K Fonfara, B Deszczyński, A Dymitrowski
Journal of Small Business, 1 (1), 7-18, 2017
92017
Cooperation in the Internationalization Process in Relation to Company's Innovativeness and Success
A Dymitrowski
IMP Asia conference, Goa, 6, 2012
72012
The changing roles of a multinational enterprise's subsidiaries and headquarters in innovation transfer: A network perspective
A Dymitrowski, M Ratajczak‐Mrozek
Creativity and Innovation Management 28 (4), 550-562, 2019
62019
Companies cooperation in the internationalization process and their competitive advantage, 31st IMP-conference in Kolding, Denmark
A Dymitrowski, M Soniewicki
62017
Investigations on business model innovation and company’s development
A Dymitrowski
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 19 (2), 233-247, 2020
52020
Znaczenie innowacji tworzonych w procesie internacjonalizacji dla wyników przedsiębiorstwa
A Dymitrowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 2014
52014
Źródła tworzenia innowacji przez przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji
A Dymitrowski
Studia Doktorantów/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 224-234, 2012
52012
Business model innovation based on new technologies–is it resources driven and dependent?
P Mielcarek, A Dymitrowski
European Business Review, 2022
32022
The Role of Innovations
A Dymitrowski
Created in the Internationalization Process for Company Performance, PWN …, 2014
32014
Formy ekspansji zagranicznej a wyniki rynkowe polskich przedsiębiorstw (wyniki badań)
M Ratajczak-Mrozek, Ł Małys, A Dymitrowski
32013
Koncepcje biznesowe i strategie rozwoju w branży wydobywczej. Studium KGHM Polska Miedź SA
A Dymitrowski, Ł Małys, M Ratajczak-Mrozek, P Zgrzebski, M Danis, ...
Advertiva, 2017
22017
Rola innowacji w procesie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw
A Dymitrowski
Studia Ekonomiczne, 106-114, 2015
22015
Company Behavior in the Internationalization Process and Its Performance
K Fonfara, M Ratajczak-Mrozek, A Dymitrowski
Journal of Economics and Management, 27-38, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20