Follow
Małgorzata Michalewska-Pawlak
Title
Cited by
Cited by
Year
Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej
Michalewska-Pawlak M.
Aspra JR, 2013
16*2013
Inwestycje społeczne jako nowy paradygmat polityk publicznych w Unii Europejskiej
MD Wiktorska- Święcka A., Klimowicz M., Michalewska-Pawlak M.
102017
SOCIAL AND CULTURAL DETERMINANTS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN RURAL AREAS IN POLAND
M Michalewska-Pawlak
Research on Enterprise in Modern Economy- Theory and Practice 1, 2012
92012
Możliwości i bariery rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce
Michalewska-Pawlak M.
Kapitał Społeczny- interpretacje, impresje, operacjonalizacja, 185-202, 2010
9*2010
Obywatelskość demokratyczna jako idea normatywna w koncepcjach polityczno-programowych polskiej opozycji w latach 1980–1989
M Michalewska-Pawlak
Europejskie Centrum Solidarności, 2010
92010
Unia Europejska wobec paradygmatu inwestycji społecznych
Michalewska-Pawlak M.
Wrocławskie Studia Politologiczne 23, 93-107, 2017
82017
Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym
A Wiktorska-Święcka, M Klimowicz, M Michalewska-Pawlak
Praktyka instytucjonalna w wybranych polskich regionach, Wrocław–Warszawa, 2017
62017
Wielopoziomowy system zarządzania politykami regionalnymi państw członkowskich Unii Europejskiej jako rezultat procesów europeizacyjnych na przykładzie Polski
Michalewska- Pawlak M.
Europeizacja polityk publicznych w Polsce, 135-153, 2016
62016
Wpływ wieloletnich ram finansowych 2021–2027 Unii Europejskiej na zarządzanie rozwojem regionalnym w Polsce
M Michalewska-Pawlak
Polityka i Społeczeństwo 17 (03), 66-81, 2019
42019
Inwestycje społęczne jako innowacyjna metoda zarządzania zmianą społeczną
MD Klimowicz M., Makarewicz-Marcinkiewicz A., Michalewska-Pawlak M.
Księgarnia Akademicka, 2018
4*2018
Inwestycje społeczne w Polsce na tle wybranych rozwiązań europejskich
MD Klimowicz M., Michalewska-Pawlak M.
Studia Europejskie 1, 161-178., 2018
4*2018
Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym. Praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce
MPM Wiktorska- Święcka A., Klimowicz M.
42017
Report on scientific literature review on the concept “Social Investment”. A deliverable of the project: “Innovative Social Investment: Strengthening communities in Europe (InnoSI)
MD Wiktorska-Święcka A., Klimowicz M., Michalewska-Pawlak M.
http://innosi.eu/approaches-to-social-investment/, 2016
42016
Rural areas development as a field of intervention of the European Union Cohesion Policy after 2013
M Michalewska-Pawlak
Studies in Agricultural Economics 113 (1316-2016-102779), 161-166, 2011
42011
Ewolucja modelu polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej
M Michalewska-Pawlak
Wrocławskie Studia Politologiczne 18, 89-108, 2015
32015
European Union as a global actor
J Dyduch, M Michalewska-Pawlak, R Murphy
Aspra, 2014
32014
Selected Policies of the European Union
J Dyduch, M Klimowicz, M Michalewska-Pawlak
Aspra JR, 2012
3*2012
Samorządność jako podstawa demokracji partycypacyjnej w projektach polskiej opozycji politycznej w latach 1980-1989
Michalewska-Pawlak M.
Closer to Citizens. Wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej, 2009
32009
The impact of the Government Program for Social Participation of Senior Citizens (ASOS) on social activation of the elderly in Poland: Findings from a qualitative study.
KM Michalewska-Pawlak M.
Studia z Polityki Publicznej 8 (nr 1), 9-25, 2021
22021
Ewaluacja inwestycyjnych programów polityki społecznej na przykładzie Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
KM Michalewska-Pawlak M.
Polityka Społeczna 5, 8-14, 2019
2*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20