Uchenna A. Anene
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Electronic and optical properties of zinc based hybrid organic-inorganic compounds
T Sahoo, UA Anene, SK Nayak, SP Alpay
Materials Research Express 7 (3), 035701, 2020
32020
Modeling of reactive oxygen species using ab initio methods
U Anene, N Matsunaga
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 254, 2017
2017
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2