Mathilde Arnaud
Mathilde Arnaud
CEA, France
Verifierad e-postadress på lsv.ens-cachan.fr - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Modeling and verifying ad hoc routing protocols
M Arnaud, V Cortier, S Delaune
Computer Security Foundations Symposium (CSF), 2010 23rd IEEE, 59-74, 2010
43*2010
Modeling and Verifying Ad Hoc Routing Protocols
M Arnaud, V Cortier, S Delaune
43*2010
Combining algorithms for deciding knowledge in security protocols
M Arnaud, V Cortier, S Delaune
International Symposium on Frontiers of Combining Systems, 103-117, 2007
262007
Analysis of an electronic boardroom voting system
M Arnaud, V Cortier, C Wiedling
International Conference on E-Voting and Identity, 109-126, 2013
182013
Deciding security for protocols with recursive tests
M Arnaud, V Cortier, S Delaune
International Conference on Automated Deduction, 49-63, 2011
142011
Deciding security for protocols with recursive tests
M Arnaud, V Cortier, S Delaune
International Conference on Automated Deduction, 49-63, 2011
142011
Formal verification of secured routing protocols
M Arnaud
42011
Formalization of Generative Unbinding
M Arnaud
2007
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–8