Sara Brorström
Sara Brorström
Associate professor, Göteborgs Universitet, Handelshögskolan
Verifierad e-postadress på handels.gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Problematising place branding research: A meta-theoretical analysis of the literature
A Lucarelli, S Brorström
The Marketing Review 13 (1), 65-81, 2013
872013
Strategizing sustainability: the case of River City, Gothenburg
S Brorström
Cities 42, 25-30, 2015
292015
Implementing innovative ideas in a city: good solutions on paper but not in practice?
S Brorström
International Journal of Public Sector Management, 2015
202015
Translating sustainable and smart city strategies into performance measurement systems
S Brorström, D Argento, G Grossi, A Thomasson, R Almqvist
Public Money & Management 38 (3), 193-202, 2018
172018
Kommunala satsningar av betydelse–en fråga om identitet, förnuft och tillfälligheter
S Brorström
School of Public Administration; Förvaltningshögskolan, 2010
172010
Styra städer: om strategier, hållbarhet och politik
S Brorström
Studentlitteratur, 2015
142015
Department of business Administration
DA Plan
141996
Attraktiva platser bortom urbanisering och tillväxt
S Brorström, A Parment
Studentlitteratur: Lund, 2017
82017
The paradoxes of city strategy practice: Why some issues become strategically important and others do not
S Brorström
Scandinavian Journal of Management 33 (4), 213-221, 2017
62017
Medborgardialog Centrala Älvstaden
J Åström, S Brorström
Mistra Urban Futures. Chalmers, Göteborg, 2012
62012
How numbers of the future are shaping today: The role of forecasts and calculations in public sector strategic thinking
S Brorström
Financial Accountability & Management 34 (1), 17-29, 2018
42018
Förverkliga en vision, steg ett–lärande och styrbarhet
S Brorström
Mistra Urban Futures Papers 8, 2015
42015
Local government actors’ making sense of the financial crisis
S Brorström
Scandinavian Journal of Public Administration 16 (1), 47-67, 2012
42012
Various-sized municipalities dealing with growth issues: Different issues but the same solutions?
S Brorström, A Parment
Scandinavian Journal of Public Administration 20 (4), 73-89, 2016
32016
Något gammalt, något nytt, något lånat och något blått: perspektiv på kommuner och identitet
S Brorström
Kommunforskning i Västsverige (KFI), 2008
32008
Något utöver det vanliga: En studie av sex kommunala projekt
S Brorström
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, 2006
32006
The Strategy Process as a Result of Learning, Questioning, and Performing in a City Organization
S Brorström
International Public Management Journal, 1-25, 2019
12019
Constituents of Place Attractiveness among Generation Y Citizens
A Parment, S Brorström
Place Management and Branding Conference, Manchester, 2013, 2013
12013
Place Branding: a meta-theoretical analysis of the research literature
A Lucarelli, S Brorström
International Place Branding Conference, Special Edition: Roots-Politics …, 2012
12012
Krisers innebörd och orsaker
B Brorström, S Brorström
Göteborg: Kommunforskning i Västsverige, Nationella …, 2011
12011
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20