Rahul Gupta
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Knowledge Compilation meets Uniform Sampling.
S Sharma, R Gupta, S Roy, KS Meel
LPAR, 620-636, 2018
142018
WAPS: Weighted and Projected Sampling
R Gupta, S Sharma, S Roy, KS Meel
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2019
112019
Verity: Blockchains to detect insider attacks in DBMS
SS Srivastava, M Atre, S Sharma, R Gupta, SK Shukla
arXiv preprint arXiv:1901.00228, 2019
32019
Detecting Insider Attacks on Databases using Blockchains
S Sharma, R Gupta, SS Srivastava, SK Shukla
ACMSIGSAC Conference on Computer and Communications Security, 2017
22017
Phase Transition Behavior in Knowledge Compilation
R Gupta, S Roy, KS Meel
International Conference on Principles and Practice of Constraint …, 2020
12020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–5