Erik Nylander
Erik Nylander
Linköpings Universitet, Associate Professor in Education
Verifierad e-postadress på liu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The Anglophone International (e) A Bibliometric Analysis of Three Adult Education Journals, 2005-2012
A Fejes, E Nylander
Adult education quarterly 64 (3), 222-239, 2014
522014
How pluralistic is the research field on adult education? Dominating bibliometrical trends, 2005-2012
A Fejes, E Nylander
European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 1-23, 2015
412015
The transnational track: state sponsorship and Singapore’s Oxbridge elite
R Ye, E Nylander
British Journal of Sociology of Education 36 (1), 11-33, 2015
362015
Mastering the jazz standard: Sayings and doings of artistic valuation
E Nylander
American Journal of Cultural Sociology 2 (1), 66-96, 2014
272014
Exploring the adult learning research field by analysing who cites whom
E Nylander, L Österlund, A Fejes
Vocations and learning 11 (1), 113-131, 2018
202018
Skolning i jazz: Värde, selektion och studiekarriär vid folkhögskolornas musiklinjer
E Nylander
Linköpings Universitet, 2014
192014
Managing by measuring: Academic knowledge production under the ranks
E Nylander, R Aman, A Hallqvist, A Malmquist, F Sandberg
Confero Essays on Education, Philosophy and Politics 1 (1), 5-18, 2013
142013
Vart leder Internationaliseringen?
E Nylander, SE Ahn
Lärandets mångfald: Om vuxenpedagogik och folkbildning, 210-231, 2013
72013
Jazzklass: Folkhögskolan som intermediär utbildningsinstitution
E Nylander, T Dalberg
Pedagogisk forskning i Sverige 20 (1-2), 100-126, 2015
62015
Gränsöverskridande folkbildning: Om resurser, nätverk och transnationellt engagemang
E Nylander, K Mustel, T Jansson
Folkbildningsrådet, 2011
62011
Playing with capital: Inherited and acquired assets in a jazz audition
E Nylander, A Melldahl
Poetics 48, 83-106, 2015
52015
The rites of jazz institutions: Uncertainty and valuation in music auditions
E Nylander
American Journal of Cultural Sociology 4 (10.1057/ajcs.2014.4), 2014
42014
Folkhögskolan som musikaliskt förmak
E Nylander
Två sidor av samma mynt?: folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska …, 2010
42010
Den nya folkhögskolegruppen i riksdagen: Folkhögskolan som samtida bildningsväg för svenska riksdagsledamöter
E Nylander, C Fridolfsson, H Nordvall
Sociologidagarna 2016, Uppsala universitet, Uppsala, 10-12 mars 2016, 1-18, 2016
2016
The election of egalitarian elites: Valorization of merit among Social Democratic parliamentarians in Sweden
H Nordvall, L Malmström, E Nylander
Changing elites in Europe conference held at LSE, London from 26-27 November …, 2015
2015
Ways of Reading an Armstrong Quote: Moves in the Sociology of Music
E Nylander
Svenskt visarkiv, 2014
2014
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–16