Erik Nylander
Erik Nylander
Linköpings Universitet, Associate Professor in Education
Verifierad e-postadress på liu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The Anglophone International (e) a bibliometric analysis of three adult education journals, 2005-2012
A Fejes, E Nylander
Adult education quarterly 64 (3), 222-239, 2014
592014
How pluralistic is the research field on adult education? Dominating bibliometrical trends, 2005-2012
A Fejes, E Nylander
European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 1-23, 2015
472015
The transnational track: state sponsorship and Singapore’s Oxbridge elite
R Ye, E Nylander
British Journal of Sociology of Education 36 (1), 11-33, 2015
402015
Mastering the jazz standard: Sayings and doings of artistic valuation
E Nylander
American Journal of Cultural Sociology 2 (1), 66-96, 2014
292014
Exploring the adult learning research field by analysing who cites whom
E Nylander, L Österlund, A Fejes
Vocations and learning 11 (1), 113-131, 2018
242018
Skolning i jazz: Värde, selektion och studiekarriär vid folkhögskolornas musiklinjer
E Nylander
Linköpings Universitet, 2014
212014
Managing by measuring: Academic knowledge production under the ranks
E Nylander, R Aman, A Hallqvist, A Malmquist, F Sandberg
Confero Essays on Education, Philosophy and Politics 1 (1), 5-18, 2013
142013
The economy of publications and citations in educational research: What about the ‘Anglophone bias’?
A Fejes, E Nylander
Research in education 99 (1), 19-30, 2017
72017
Playing with capital: Inherited and acquired assets in a jazz audition
E Nylander, A Melldahl
Poetics 48, 83-106, 2015
72015
Mapping out the research field of adult education and learning
A Fejes, E Nylander
Springer, 2019
62019
Adult education research: publication strategies and collegial recognition
A Fejes, E Nylander
The Palgrave International Handbook on Adult and Lifelong Education and …, 2018
52018
Jazzklass: Folkhögskolan som intermediär utbildningsinstitution
E Nylander, T Dalberg
Pedagogisk forskning i Sverige 20 (1-2), 100-126, 2015
52015
Vart leder Internationaliseringen?
E Nylander, SE Ahn
Lärandets mångfald: Om vuxenpedagogik och folkbildning, 210-231, 2013
52013
The rites of jazz institutions: Uncertainty and valuation in music auditions
E Nylander
American Journal of Cultural Sociology 4 (10.1057/ajcs.2014.4), 2014
42014
Gränsöverskridande folkbildning: Om resurser, nätverk och transnationellt engagemang
E Nylander, K Mustel, T Jansson
Folkbildningsrådet, 2011
42011
Folkhögskolan som musikaliskt förmak
E Nylander
Två sidor av samma mynt?: folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska …, 2010
32010
Auctioning out education: On exogenous privatisation through public procurement
D Holmqvist, A Fejes, E Nylander
European Educational Research Journal 20 (1), 102-117, 2021
22021
The worth of art education: Students’ justifications of a contestable educational choice
H Fürst, E Nylander
Acta Sociologica 63 (4), 422-435, 2020
22020
The use of bibliometrics in adult education research
E Nylander, L Österlund, A Fejes
Doing Critical and Creative Research in Adult Education, 139-150, 2020
22020
Adult Education and Learning: A Pluralistic Research Field?
A Fejes, E Nylander
Mapping out the Research Field of Adult Education and Learning, 119-137, 2019
22019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20