Följ
Erik Nylander
Erik Nylander
Linköping University, Associate Professor in Education
Verifierad e-postadress på liu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The Anglophone International (e) a bibliometric analysis of three adult education journals, 2005-2012
A Fejes, E Nylander
Adult education quarterly 64 (3), 222-239, 2014
782014
How pluralistic is the research field on adult education? Dominating bibliometrical trends, 2005-2012
A Fejes, E Nylander
European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 1-23, 2015
752015
The transnational track: state sponsorship and Singapore’s Oxbridge elite
R Ye, E Nylander
British Journal of Sociology of Education 36 (1), 11-33, 2015
562015
Mastering the jazz standard: Sayings and doings of artistic valuation
E Nylander
American Journal of Cultural Sociology 2, 66-96, 2014
412014
Mapping out the research field of adult education and learning
A Fejes, E Nylander
Springer, 2019
362019
Skolning i jazz: Värde, selektion och studiekarriär vid folkhögskolornas musiklinjer
E Nylander
Linköpings Universitet, 2014
322014
Exploring the adult learning research field by analysing who cites whom
E Nylander, L Österlund, A Fejes
Mapping out the Research Field of Adult Education and Learning, 55-72, 2019
312019
The economy of publications and citations in educational research: What about the ‘Anglophone bias’?
A Fejes, E Nylander
Research in education 99 (1), 19-30, 2017
252017
Exploring the themes of the territory: a topic modelling approach to 40 years of publications in International Journal of Lifelong Education (1982–2021)
E Nylander, A Fejes, M Milana
International Journal of Lifelong Education 41 (1), 27-44, 2022
162022
Managing by measuring: Academic knowledge production under the ranks
E Nylander, R Aman, A Hallqvist, A Malmquist, F Sandberg
Confero Essays on Education, Philosophy and Politics 1 (1), 5-18, 2013
162013
Auctioning out education: On exogenous privatisation through public procurement
D Holmqvist, A Fejes, E Nylander
European educational research journal 20 (1), 102-117, 2021
142021
Introduction: Mapping the research field on adult education and learning
A Fejes, E Nylander
Mapping out the research field of adult education and learning, 3-13, 2019
132019
Playing with capital: Inherited and acquired assets in a jazz audition
E Nylander, A Melldahl
Poetics 48, 83-106, 2015
122015
The worth of art education: Students’ justifications of a contestable educational choice
H Fürst, E Nylander
Acta sociologica 63 (4), 422-435, 2020
112020
Deservedness, humbleness and chance: Conceptualisations of luck and academic success among Singaporean elite students
R Ye, E Nylander
International Studies in Sociology of Education 30 (4), 401-421, 2021
102021
oLika TillSAMmanS: En kartläggning av folkhögskolors lärmiljöer för deltagare med funktionsnedsättningar
E Nylander, D Bernhard, L Rahm, P Andersson
Linköping University Electronic Press, 2015
10*2015
Invisible colleges in research on adult learning: A bibliometric study on international scholarly recognition
S Larsson, A Fejes, L Österlund, E Nylander
Mapping out the research field of adult education and learning, 73-97, 2019
92019
Vart leder Internationaliseringen?
E Nylander, SE Ahn
Lärandets mångfald: Om vuxenpedagogik och folkbildning, 210-231, 2013
92013
Kulturell bildning i folkhögskolans regi: deltagare och lärare på estetiska profilkurser
H Fürst, S Levelius, E Nylander
Folkbildningsrådet, 2018
82018
Jazzklass: Folkhögskolan som intermediär utbildningsinstitution
E Nylander, T Dalberg
Pedagogisk forskning i Sverige 20 (1-2), 100-126, 2015
82015
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20