Madalina Ungureanu
Madalina Ungureanu
Verified email at uaic.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780-1830)
AM Gînsac, I Camară, D Moscal, M Ungureanu
42017
Culture language and foreign names adaptation during the pre-modern Romanian
AM Gînsac, M Ungureanu
Diacronia 2020 (12), A171-A171, 2020
22020
La lexicographie slavonne-roumaine au XVIIe sičcle
AM Gînsac, M Ungureanu
Zeitschrift für romanische Philologie 134 (3), 845-876, 2018
2*2018
The Sources of the Oldest Romanian Versions of the Psalter, în Vernacular Psalters and the Early Rise of Linguistic Identities: The Romanian Case
I Camară, M Ungureanu
Museikon Studies 1, 79-87, 2019
1*2019
Adaptarea formală a toponimelor în traduceri românești cu original german din perioada 1780–1830| The formal adaptation of toponyms in Romanian translations from German between …
AM Gînsac, M Ungureanu
Diacronia, 2018
1*2018
Les premičres traductions roumaines de la Septante (XVIIe sičcle). Le projet «Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688.»
AM Gînsac, M Ungureanu
The Journal of Septuagint and Cognate Studies 48, 128-143, 2016
12016
Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)
E Munteanu, AM Gînsac, AM Minuţ, LG Munteanu, M Ungureanu
Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2016
1*2016
„Two fragments of Suida’s Lexicon in Dosoftei’s Parimiile preste an.“
M Ungureanu
Text şi discurs religios 4, 125-130, 2012
12012
Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683
M Ungureanu
Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2012
12012
L’adaptation formelle des toponymes étrangers dans les traductions roumaines de l’allemand (1780–1830)
AM Gînsac, M Ungureanu
Geschichte der romanischen Länder und ihrer Sprachen: Innerromanischer und …, 2021
2021
Despre traducerea numelor proprii în Joachim Heinrich Campe, Descoperirea Americii (1816)
D Moscal, A Gînsac, M Ungureanu
Philologica Jassyensia, 161-170, 2020
2020
The Musical Instruments in the Early Vernacular Translations of the Psalms (2): Collective Research
V Agrigoroaei, AM Gânsac, A Suciu, A Svobodová, C Burlacu, I Camară, ...
Museikon: A Journal of Religious Art and Culture/Revue d'art et de culture …, 2020
2020
Proper names in marginal notes to a 17th century Romanian translation of the Old Testament (ms. no. 4389 BAR)
AM Gînsac, M Ungureanu
Diacronia 2019 (10), A145-A145, 2019
2019
Lexiconul de la Moscova în raport cu celelalte lexicoanele slavo-române din secolul al XVII-lea.
M Ungureanu, AM Ginsac
Philologica Jassyensia 15 (2), 2019
2019
DIACRONIA article
AM Gînsac, M Ungureanu
2019
DIACRONIA article
AM Gînsac, M Ungureanu
2018
Strategii de adaptare fonetică a numelor proprii străine în traduceri româneşti din epoca premodernă. Câteva studii de caz
M Ungureanu
Studii romanice. Omagiu profesorilor Florica Dimitrescu și Alexandru …, 2018
2018
Les premiers enregistrements lexicographiques des noms propres dans la langue roumaine : les dictionnaires slavons-roumains du XVIIe sičcle.
AM Gînsac, M Ungureanu
Philologica Jassyensia 13 (2), 2017
2017
Observaţii asupra transpunerii antroponimelor străine în limba română (perioada premodernă, 1780–1840)
M Ungureanu, AM Gînsac
Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a …, 2017
2017
DIGITAL PROCESSING OF THE OLDEST ROMANIAN BIBLE (BUCHAREST, 1688)
M Ungureanu, AM Gînsac
International scientific journal, 22, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20