Deborah Hanus
Deborah Hanus
Harvard University
Verifierad e-postadress på mit.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Attention as inference: selection is probabilistic; responses are all-or-none samples.
E Vul, D Hanus, N Kanwisher
Journal of Experimental Psychology: General 138 (4), 546, 2009
822009
Quantifying error distributions in crowding
D Hanus, E Vul
Journal of Vision 13 (4), 17-17, 2013
332013
Delay of selective attention during the attentional blink
E Vul, D Hanus, N Kanwisher
Vision research 48 (18), 1902-1909, 2008
212008
Selective attention and uncertainty
E Vul, D Hanus, N Kanwisher
Journal of Vision 8 (6), 878-878, 2008
2008
Delay of selective attention during the attentional blink
D Hanus, E Vul, N Kanwisher
Journal of Vision 8 (6), 6-6, 2008
2008
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–5