Xiaomeng Jin
Xiaomeng Jin
Stanford University
Verifierad e-postadress på mail.utoronto.ca
Titel
Citeras av
Citeras av
År
AdverTorch v0. 1: An adversarial robustness toolbox based on pytorch
GW Ding, L Wang, X Jin
arXiv preprint arXiv:1902.07623, 2019
312019
On the Sensitivity of Adversarial Robustness to Input Data Distributions.
GW Ding, KYC Lui, X Jin, L Wang, R Huang
ICLR (Poster), 2019
152019
Gender, confidence, and mark prediction in CS examinations
B Harrington, S Peng, X Jin, M Khan
Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology …, 2018
72018
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3