Ali Dehghan
Ali Dehghan
University of Victoria
Verifierad e-postadress på aliweb.me - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
A hybrid model for task completion effort estimation
A Dehghan, K Blincoe, D Damian
Proceedings of the 2nd International Workshop on Software Analytics, 22-28, 2016
62016
Predicting likelihood of requirement implementation within the planned iteration: an empirical study at ibm
A Dehghan, A Neal, K Blincoe, J Linaker, D Damian
2017 IEEE/ACM 14th International Conference on Mining Software Repositories …, 2017
52017
High-level software requirements and iteration changes: a predictive model
K Blincoe, A Dehghan, AD Salaou, A Neal, J Linaker, D Damian
Empirical Software Engineering 24 (3), 1610-1648, 2019
22019
Predicting likelihood of requirement implementation within the planned iteration
A Dehghan
2017
Predicting News Bias
A Dehghan, L Montgomery, M Arciniegas-Mendez, M Ferman-Guerra
2016
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–5