Adrian Ziegler
Adrian Ziegler
Verifierad e-postadress på student.hpi.de
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Metaexp: Interactive explanation and exploration of large knowledge graphs
F Behrens, S Bischoff, P Ladenburger, J Rückin, L Seidel, F Stolp, ...
Companion Proceedings of the The Web Conference 2018, 199-202, 2018
32018
Active Learning with Curriculum on Knowledge Graphs
A Ziegler, D Mottin
2018
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2