Follow
Zygmunt Waśkowski
Title
Cited by
Cited by
Year
Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych
Z Waśkowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2007
452007
Zastosowanie marketingu partnerskiego w budowie trwalych wiezi z klientami
Z Waskowski
Marketing i Rynek 9 (02), 5-10, 2002
212002
Marketing imprez biegowych
Z Waśkowski
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2014
172014
Integracyjna rola sportu we współczesnym świecie
Z Waśkowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 689, 23-32, 2011
122011
Profil polskiego biegacza
Z Waśkowski
Raport z badań, 2014
102014
Relacyjny model rynku sportowego i jego marketingowe implikacje
Z Waśkowski
Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2005
102005
Zastosowanie koncepcji marketingu zakupów w przedsiębiorstwie
Z Waśkowski
Zarządzanie przedsiębiorstwem 7 (1), 63-67, 2004
92004
Dylematy zarządzania marką
Z Waśkowski
Marketing i Rynek, 2002
92002
Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych
Z Waśkowski
82015
WYKORZYSTANIE KONCEPCJI MARKETINGU RELACYJNEGO W PROCESIE BUDOWANIA WIĘZI UCZELNI Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI
Z Waśkowski
72014
Komunikacja rynkowa: ewolucja, wyzwania, szanse
B Pilarczyk, Z Waśkowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010
72010
Poparcie osobiste jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
Z Waśkowski
Marketing i rynek, 22-27, 2004
72004
Running as a form of women’s active leisure—Motives, preferences and expectations,/Bieganie jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu przez kobiety–motywy, preferencje i …
Z Waśkowski
Mark. Mark 11, 483-491, 2014
62014
Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej
B Sojkin, Z Waśkowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
62011
Kompetencje menedżera sportu i determinanty ich kształtowania
Z Waśkowski
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 252-262, 2011
62011
Komunikacja rynkowa
B Pilarczyk, Z Waśkowski
Ewolucja, wyzwania, szans, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 2010
62010
Uwarunkowania i formy współpracy między organizacjami non profit a podmiotami komercyjnymi na rynku kultury
Z Waśkowski
Świat Marketingu, 2006
62006
Problemy kształtowania lojalności nabywców
Z Waśkowski
Świat Marketingu 2, 2002
62002
Budowa lojalności względem marki na rynku dóbr przemysłowych
Z Waśkowski
Marketing i Rynek 3, 2001
62001
Strategy of Coopetition. Value-Creating Networks of Partnership Relations–The Case of a Sports Market
Z Waśkowski
Management International Conference, Monastier di Treviso (Venice), Italy 24 …, 2017
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20