Kent Lundgren
Kent Lundgren
1964
Verifierad e-postadress på kentlundgren.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Bioenergins nuvarande och framtida konkurrenskraft-strategier
E Ling, K Lundgren, K Mårtensson
IIIEE Communication 98:3, 80, 1998
11*1998
Förnyelsebara energibärares nuvarande och framtida konkurrenskraft: föreställningar om konkurrenskraft
K Lundgren
IIIEE Dissertations 1998:1, 270, 1998
5*1998
Bioenergins nuvarande och framtida konkurrenskraft-föreställningar om konkurrenskraft
E Ling, K Lundgren, K Mårtensson
IIIEE Communication 98:1, 70, 1998
41998
Bioenergins nuvarande och framtida konkurrenskraft: tre djupstudier inom förädlingskedjan
H Frankel, E Ling, K Lundgren
International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund …, 1996
21996
Förutsättningarna idag och imorgon för kraftvärmeverk, främst eldade med biobränsle
K Lundgren
Kandidatuppsats: Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, 1994
21994
Balansakten: Ett marknadsinriktat eller samhälleligt Perspektiv på energisystemet?
K Lundgren
Dalarnas Forskningsråd (DFR), arbetsrapport 1999, 74, 1999
1999
Balansakten: Mellan produktionslogik och socio-ekonomisk hållbarhetslogik
K LUNDGREN
Masteruppsats: Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, 76, 1999
1999
COMPETITIVENESS OF BIOENERGY-ONE ISSUE DIFFERENT LOGICS
E Ling, K Lundgren, K Mårtensson
1999
Current and future competitiveness of renewable energy carriers-Conceptions about competitiveness; Foernyelsebara energibaerares nuvarande och framtida konkurrenskraft …
K Lundgren
1998
Current and future competitiveness of bioenergy-Conceptions about competitiveness; Bioenergins nuvarande och framtida konkurrenskraft-foerestaellningar om konkurrenskraft
E Ling, K Lundgren, K Maartensson
1998
Bioenergy, its present and future competitiveness-three studies within the upgrading chain; Bioenergins nuvarande och framtida konkurrenskraft-tre djupstudier inom …
H Frankel, E Ling, K Lundgren, B Hektor, S Yard
1996
[Bioenergy-its present and future competitiveness].[Swedish]
H Frankel, E Ling, K Lundgren, B Hektor, S Yard
IIIEE Research Report (Sweden). no. 1., 1996
1996
Förhöjd leveranstillgänglighet: med fokus på avbrottsfrihet
K Lundgren, O Millbourn
Examensarbete: Lunds Tekniska Högskola (LTH), 108, 1992
1992
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–13