Follow
Anna Christiernsson
Anna Christiernsson
Ass. professor, Law Department, Stockholm University
Verified email at juridicum.su.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Policy effectiveness and acceptance in the taxation of environmentally damaging chemical compounds
P Söderholm, A Christiernsson
environmental science & policy 11 (3), 240-252, 2008
512008
The economics of the Swedish individual transferable quota system: Experiences and policy implications
J Stage, A Christiernsson, P Söderholm
Marine Policy 66, 15-20, 2016
212016
An economic valuation of the coral reefs at Phi Phi Island: a travel cost approach
A Christiernsson
162003
When is it legal to hunt strictly protected species in the European Union?
Y Epstein, A Christiernsson, JV López‐Bao, G Chapron
Conservation Science and Practice 1 (3), e18, 2019
142019
Rättens förhållande till komplexa och dynamiska ekosystem: En studie om rättsliga förutsättningar för adaptiv och ekosystembaserad reglering och planering för bevarandet av …
A Christiernsson
Luleå tekniska universitet, 2011
82011
Marine Natura 2000 and Fishery–The Case of Sweden
A Christiernsson, G Michanek, P Nilsson
Journal for European Environmental & Planning Law 12 (1), 22-49, 2015
52015
Adaptive Management of EU Marine Ecosystems-About Time to Include Fishery
G Michanek, A Christiernsson
Uppsala universitet, Juridiska fakulteten, 2013
52013
Viltet
K Danell, R Bergström, J Elmberg, U Emanuelsson, A Christiernsson
Liber, 2010
52010
Environmental taxation and EC law
A Christiernsson
52004
Inconsistencies in How Environmental Risk Is Evaluated in Sweden for Dumping Dredged Sediment at Sea
P Bruce, C Bradshaw, Y Ohlsson, A Sobek, A Christiernsson
Frontiers in Marine Science 8, 755443, 2021
42021
Is the Swedish Brown Bear Management in Compliance with EU Biodiversity Law?
A Christiernsson
Journal for European Environmental & Planning Law 16 (3), 237-261, 2019
42019
Managing Strictly Protected Species With Favourable Conservation Status: The Case Of The Swedish Brown Bear (Ursus Arctos)
A Christiernsson
42018
Miljöbalken och fisket
A Christiernsson, G Michanek
Nordisk miljörättslig tidskrift, 11-28, 2016
32016
Samhällsekonomiska analyser i havsmiljö-och vattenförvaltningen: kartläggning, kategorisering och utvecklingsområden
P Söderholm, A Christiernsson, J Stage
Havsmiljöinstitutet, 2015
32015
Skyddet av biologisk mångfald vid jakt: en studie om rättens förhållande till komplexa och dynamiska ekosystem tillämpat på uttag av viltarter
A Christiernsson
Luleå tekniska universitet, 2008
32008
Legal Aspects on Cultural Values and Energy Efficiency in the Built Environment—A Sustainable Balance of Public Interests?
A Christiernsson, M Geijer, M Malafry
Heritage 4 (4), 3507-3522, 2021
22021
Grön infrastruktur i havet: landskapsperspektiv i förvaltningen av Sveriges marina områden
A Nyström Sandman, A Christiernsson, F Gidhagen Fyhr, M Lindegarth, ...
22020
Skydd av kulturvärden vid fönsterbyte: En kommentar till MÖD 2019: 25
A Christiernsson, M Malafry, E Lalander Malmsten
22020
Samhällsekonomisk utvärdering av havsmiljöarbete: Exemplet överlåtbara fiskerättigheter
J Stage, A Christiernsson, P Söderholm
Havsmiljöinstitutet, 2015
22015
Environmental taxation of fertilizers in Europe: policy design, outcome and future potential
P Söderholm, A Christiernsson
Oxford University Press, 2007
22007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20