Följ
Haisheng Zheng
Haisheng Zheng
SmartMore
Verifierad e-postadress på smartmore.com
Titel
Citeras av
Citeras av
År
GTuner: Tuning DNN Computations on GPU via Graph Attention Network
Q Sun, X Zhang, H Geng, Y Zhao, Y Bai, H Zheng, B Yu
2022
A High-Performance Accelerator for Super-Resolution Processing on Embedded GPU
W Zhao, Q Sun, Y Bai, W Li, H Zheng, B Yu, MDF Wong
2021 IEEE/ACM International Conference On Computer Aided Design (ICCAD), 1-9, 2021
2021
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2