Följ
Mark J.O. Bagley
Mark J.O. Bagley
Verifierad e-postadress på gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Networks, geography and the survival of the firm
MJO Bagley
Journal of Evolutionary Economics, 1-37, 2019
212019
Small worlds, inheritance networks and industrial clusters
MJO Bagley
Industry and Innovation 26 (7), 741-768, 2019
132019
A simulation of entrepreneurial spawning
MJO Bagley
Journal of Artificial Societies and Social Simulation 20 (3), 2017
32017
The spatial economy of the eu: Patterns and trends
M Bagley
12010
The evolution of niche: variety in knowledge networks in the global music industry
MJO Bagley, E Gifford, M McKelvey
Industry and Innovation 29 (3), 425-462, 2022
2022
The birth, life and death of firms in industrial clusters: The role of knowledge networks
M Bagley
Jönköping University, Jönköping International Business School, 2017
2017
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–6