Följ
Jiayi Wang
Jiayi Wang
PhD Student, The University of Edinburgh
Verifierad e-postadress på ed.ac.uk - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Automatic Gait Pattern Selection for Legged Robots
J Wang, I Chatzinikolaidis, C Mastalli, W Wolfslag, G Xin, S Tonneau, ...
2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2020
42020
Multi-Fidelity Receding Horizon Planning for Multi-Contact Locomotion
J Wang, S Kim, S Vijayakumar, S Tonneau
2020 IEEE-RAS 20th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2021
2021
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2