Följ
Cheng Du
Cheng Du
Verifierad e-postadress på m.fudan.edu.cn
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Construction of Golay complementary matrices and its applications to MIMO omnidirectional transmission
F Li, Y Jiang, C Du, X Wang
IEEE Transactions on Signal Processing 69, 2100-2113, 2021
82021
Constructions of Polyphase Golay Complementary Arrays
C Du, Y Jiang
arXiv preprint arXiv:2204.09372, 2022
2022
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2