Pernilla Rendahl
Pernilla Rendahl
Associate Professor in Tax Law. School of Business, Economics and Law, Gothenburg university
Verifierad e-postadress på law.gu.se - Startsida
TitelCiteras avÅr
Cross-border consumption taxation of digital supplies
P Rendahl
IBFD, 2009
282009
The shifting role of value-added tax (VAT) as a media policy tool: A three-country comparison of political justifications
M Ots, AH Krumsvik, M Ala-Fossi, P Rendahl
Javnost-The Public 23 (2), 170-187, 2016
172016
An Overview of Consumption Tax Implications on Sale of Digital Downloads in the European Union
P Rendahl
Journal of Media Business Studies 4 (2), 65-86, 2007
42007
Imposing EU VAT on Unlawful Digital Supplies?
P Rendahl
EC Tax Review 20 (4), 192-202, 2011
32011
Textbook on EU VAT
E Kristoffersson, P Rendahl
Iustus förlag, 2016
22016
Momsrapport: Är mervärdeskatten en konsumtionsskatt eller företagsskatt? En rättsvetenskaplig studie av Mervärdeskattelagens ändamålsenlighet [VAT Report: Is the VAT a Tax on …
P Rendahl
22015
EU VAT and Double Taxation: A Fine Line between Interpretation and Application
P Rendahl
Intertax 41 (8), 450-461, 2013
22013
Omsättningslandet för elektroniska tjänster samt huruvida dessa är tillhandahållna från ett fast etableringsställe
P Rendahl
Skattenytt, 282-294, 2009
22009
The Functionality of VAT: A Swedish Perspective
P Rendahl
Intertax 44 (4), 341-346, 2016
12016
Ny genomförandeförordning på momsområdet
P Rendahl
Skattenytt, 876-885, 2011
12011
Unilateral Measures to Avoid International Double (Non-) Taxation: VAT/GST vs. Direct Taxation
P Rendahl
12009
OECD om internationell dubbelbeskattning på momsområdet
P Rendahl
Svensk Skattetidning, 550-563, 2009
12009
Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten
P Rendahl
Uppsala universitet, 2020
2020
Supplies and Intra-Union Acquisitions of Goods under VAT
P Rendahl
Uppsala University, Sweden, 2020
2020
Om vikten av en kontextualiserad komparativ metod
P Rendahl
Vänbok till Bertil Wiman. Jan Bjuvberg (red)., 2019
2019
Festskrift till Christina Moëll
M Tjernberg, P Rendahl, H Wenander
Juristförlaget i Lund, 2017
2017
Festskrift till Björn Westberg
E Kristoffersson, S Olsson, P Rendahl
Iustus förlag, 2016
2016
Methodological Notes on a Changing Legislative Landscape
P Rendahl
Lamensch, M., Traversa, E. & van Thiel, S.(Eds) 2015. Value Added Tax and …, 2015
2015
Är mervärdeskatten en konsumtionsskatt eller företagsskatt? En rättsvetenskaplig studie av Mervärdeskattelagens ändamålsenlighet
P Rendahl
Svenskt Näringsliv,, 2015
2015
Swedish Tax News
P Rendahl, D Kleist
Nordic Tax Journal 2014 (2), 268-276, 2014
2014
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20