Pernilla Rendahl
Pernilla Rendahl
Associate Professor in Tax Law. School of Business, Economics and Law, Gothenburg university
Verifierad e-postadress på law.gu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Cross-border consumption taxation of digital supplies
P Rendahl
IBFD, 2009
302009
The shifting role of value-added tax (VAT) as a media policy tool: A three-country comparison of political justifications
M Ots, AH Krumsvik, M Ala-Fossi, P Rendahl
Javnost-The Public 23 (2), 170-187, 2016
222016
An Overview of Consumption Tax Implications on Sale of Digital Downloads in the European Union
P Rendahl
Journal of Media Business Studies 4 (2), 65-86, 2007
42007
Imposing EU VAT on Unlawful Digital supplies
P Rendahl
EC Tax Rev. 20, 192, 2011
32011
Textbook on EU VAT
E Kristoffersson, P Rendahl
Iustus förlag, 2016
22016
EU VAT and Double Taxation: A Fine Line between Interpretation and Application
P Rendahl
Intertax 41, 450, 2013
22013
Omsättningslandet för elektroniska tjänster samt huruvida dessa är tillhandahållna från ett fast etableringsställe
P Rendahl
Skattenytt, 282-294, 2009
22009
Functionality of VAT: A Swedish Perspective, The
P Rendahl
Intertax 44, 341, 2016
12016
Taxing Global Digital Commerce by Arthur Cockfield, Walter Hellerstein, Rebecca Millar and Christophe Waerzeggers
P Rendahl
World Journal of VAT/GST Law 3 (1), 65-69, 2014
12014
Ny genomförandeförordning på momsområdet
P Rendahl
Skattenytt, 876-885, 2011
12011
Unilateral Measures to Avoid International Double (Non-) Taxation: VAT/GST vs. Direct Taxation
P Rendahl
International Bureau of Fiscal Documentation, 2009
12009
OECD om internationell dubbelbeskattning på momsområdet
P Rendahl
Svensk Skattetidning, 550-563, 2009
12009
Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten
P Rendahl
Uppsala universitet, 2020
2020
Supplies and Intra-Union Acquisitions of Goods under VAT
P Rendahl
Uppsala University, Sweden, 2020
2020
Grundläggande inkomstskatterätt
R Påhlsson, D Kleist, P Rendahl, B Svensson
Iustus,, 2019
2019
Om vikten av en kontextualiserad komparativ metod
P Rendahl
Vänbok till Bertil Wiman. Jan Bjuvberg (red)., 2019
2019
Festskrift till Christina Moëll
M Tjernberg, P Rendahl, H Wenander
Juristförlaget i Lund, 2017
2017
Festskrift till Björn Westberg
E Kristoffersson, S Olsson, P Rendahl
Iustus förlag, 2016
2016
Momsrapport: Är mervärdeskatten en konsumtionsskatt eller företagsskatt? En rättsvetenskaplig studie av Mervärdeskattelagens ändamålsenlighet [VAT Report: Is the VAT a Tax on …
P Rendahl
2015
Methodological Notes on a Changing Legislative Landscape
P Rendahl
Lamensch, M., Traversa, E. & van Thiel, S.(Eds) 2015. Value Added Tax and …, 2015
2015
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20