Παρακολούθηση
Ilia Bider
Ilia Bider
Stockholm University;University of Tartu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dsv.su.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Defining business process flexibility with the help of invariants
G Regev, I Bider, A Wegmann
Software Process: Improvement and Practice 12 (1), 65-79, 2007
882007
Achieving workflow flexibility through taming the chaos
M Khomyakov, I Bider
OOIS 2000: 6th International Conference on Object Oriented Information …, 2001
862001
Agile business process development: why, how and when—applying Nonaka’s theory of knowledge transformation to business process development
I Bider, A Jalali
Information Systems and e-Business Management 14, 693-731, 2016
822016
Towards a formal definition of goal‐oriented business process patterns
B Andersson, I Bider, P Johannesson, E Perjons
Business Process Management Journal, 2005
772005
Choosing approach to business process modeling-practical perspective
I Bider
Journal of Conceptual Modeling 34, 1-16, 2005
612005
A fractal enterprise model and its application for business development
I Bider, E Perjons, M Elias, P Johannesson
Software & Systems Modeling 16, 663-689, 2017
562017
Masking flexibility behind rigidity: Notes on how much flexibility people are willing to cope with
I Bider
Proceedings of the CAiSE 5, 7-18, 2005
522005
State flow as a way of analyzing business processes–case studies
T Andersson, A Andersson-Ceder, I Bider
Logistics Information Management 15 (1), 34-45, 2002
442002
Design science research as movement between individual and generic situation-problem–solution spaces
I Bider, P Johannesson, E Perjons
Designing Organizational Systems: An Interdisciplinary Discourse, 35-61, 2013
412013
Aligning people to business processes experience report
T Andersson, I Bider, R Svensson
Software Process: Improvement and Practice 10 (4), 403-413, 2005
342005
State-oriented business process modeling: principles, theory and practice
I Bider
Data-och systemvetenskap, 2002
332002
Capability-based business model transformation
M Henkel, I Bider, E Perjons
Advanced Information Systems Engineering Workshops: CAiSE 2014 International …, 2014
292014
Modeling an agile enterprise: reconciling systems and process thinking
I Bider, G Bellinger, E Perjons
The Practice of Enterprise Modeling: 4th IFIP WG 8.1 Working Conference …, 2011
292011
Design science in action: developing a modeling technique for eliciting requirements on business process management (BPM) tools
I Bider, E Perjons
Software & Systems Modeling 14, 1159-1188, 2015
282015
Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling: 11th International Workshop, BPMDS 2010, and 15th International Conference, EMMSAD 2010, Held at CAiSE 2010 …
I Bider, T Halpin, J Krogstie, S Nurcan, E Proper, R Schmidt, R Ukor
Springer, 2010
28*2010
Analysis of agile software development from the knowledge transformation perspective
I Bider
Perspectives in Business Informatics Research: 13th International Conference …, 2014
262014
Simulating apprenticeship using multimedia in Higher Education: a case from the information systems field
I Bider, M Henkel, S Kowalski, E Perjons
Interactive Technology and Smart Education 12 (2), 137-154, 2015
232015
Logic of change: Semantics of object systems with active relations
I Bider, M Khomyakov, E Pushchinsky
Automated Software Engineering 7 (1), 9-37, 2000
232000
In Search of the Holy Grail: Integrating social software with BPM Experience report
I Bider, P Johannesson, E Perjons
Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling: 11th …, 2010
222010
Adaptive case management as a process of construction of and movement in a state space
I Bider, A Jalali, J Ohlsson
On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Workshops: Confederated …, 2013
182013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20