Bo Rothstein
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Just institutions matter: The moral and political logic of the universal welfare state
B Rothstein
Cambridge university press, 1998
19861998
All for all: Equality, corruption, and social trust
B Rothstein, EM Uslaner
World Pol. 58, 41, 2005
16552005
What is quality of government? A theory of impartial government institutions
BO Rothstein, JAN Teorell
Governance 21 (2), 165-190, 2008
11992008
What is quality of government? A theory of impartial government institutions
BO Rothstein, JAN Teorell
Governance 21 (2), 165-190, 2008
11992008
The quality of government: Corruption, social trust, and inequality in international perspective
B Rothstein
University of Chicago Press, 2011
11602011
Social traps and the problem of trust
B Rothstein
Cambridge University Press, 2005
11172005
Making and breaking social capital: The impact of welfare-state institutions
S Kumlin, B Rothstein
Comparative political studies 38 (4), 339-365, 2005
7992005
Vad bör staten göra?: om välfärdsstatens moraliska och politiska logik
B Rothstein
SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle, 1994
7821994
Trust, social dilemmas and collective memories
B Rothstein
Journal of theoretical politics 12 (4), 477-501, 2000
7172000
The state and social capital: An institutional theory of generalized trust
B Rothstein, D Stolle
Comparative politics 40 (4), 441-459, 2008
7072008
Why anticorruption reforms fail—systemic corruption as a collective action problem
A Persson, B Rothstein, J Teorell
Governance 26 (3), 449-471, 2013
6612013
Social capital in the social democratic welfare state
B Rothstein
Politics & Society 29 (2), 207-241, 2001
6372001
Political institutions: an overview
B Rothstein
A new handbook of political science, 133-166, 1996
6031996
Sociala fällor och tillitens problem
B Rothstein
SNS förl., 2003
5172003
Den korporativa staten: intresseorganisationer och statsförvaltning i svensk politik
B Rothstein
Norstedts juridik, 1992
4801992
Social capital, impartiality and the welfare state: An institutional approach
B Rothstein, D Stolle
Generating social capital, 191-209, 2003
4272003
Välfärdsstatens nya ansikte: demokrati och marknadsreformer inom den offentliga sektorn
P Blomqvist, B Rothstein
Agora, 2000
4032000
Creating political legitimacy: Electoral democracy versus quality of government
B Rothstein
American behavioral scientist 53 (3), 311-330, 2009
4012009
Labor-market institutions and working-class strength
B Rothstein
Structuring politics: Historical institutionalism in comparative analysis, 33-56, 1992
3991992
Quality of government: What you get
S Holmberg, B Rothstein, N Nasiritousi
Annual review of political science 12, 135-161, 2009
3732009
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20