Breeann Flesch
Breeann Flesch
Verifierad e-postadress på mail.wou.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
List-distinguishing colorings of graphs
M Ferrara, B Flesch, E Gethner
the electronic journal of combinatorics, P161-P161, 2011
112011
Interval k-Graphs and Orders
DE Brown, BM Flesch, LJ Langley
Order 35 (3), 495-514, 2018
32018
A characterization of 2-tree probe interval graphs
DE Brown, BM Flesch, J Richard
Discussiones Mathematicae Graph Theory 34 (3), 509-527, 2014
32014
A characterization of 2-tree proper interval 3-graphs
DE Brown, BM Flesch
Journal of Discrete Mathematics 2014, 2014
22014
Asteroidal-triple-free interval k-graphs
DJ Decock, BM Flesch
AUSTRALASIAN JOURNAL OF COMBINATORICS 74 (1), 161-168, 2019
12019
Veto Interval Graphs and Variations
B Flesch, J Kawana, JD Laison, D Lapides, S Partlow, GJ Puleo
arXiv preprint arXiv:1709.09259, 2017
2017
Recognition Algorithm for Probe Interval 2-Trees
B Flesch, M Nabity
British Journal of Mathematics & Computer Science 18 (4), 1, 2016
2016
Maurice Challenge $5,000 Award
S Scheck, B Flesch
2015
Graph Nim
B Flesch, A Pradhan
PURE Insights 4 (1), 3, 2015
2015
Mathematical Show and Tell
B Flesch, S Leung, S Beaver, M Ward
2013
Edge Maximal Non-Interval Graphs
B Flesch, C Tennenhouse
JCMCC-Journal of Combinatorial Mathematicsand Combinatorial Computing 77, 33, 2011
2011
On interval representations and symmetries of graphs
BM Flesch
University of Colorado Denver, 2011
2011
A characterization of k-trees that are interval p-graphs.
JR Lundgren, B Flesch
Australas. J Comb. 49, 227-238, 2011
2011
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–13