Iain Denny
Iain Denny
Verifierad e-postadress på fek.uu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The sneaker–marketplace icon
I Denny
Consumption Markets & Culture, 1-12, 2020
52020
Consuming a machinic servicescape
J Hietanen, M Andéhn, T Iddon, I Denny, A Ehnhage
Advances in Consumer Research 44, 304-308, 2016
32016
“Something is missing”: Melancholia and belonging in collective consumption
A Wickstrom, I Denny, J Hietanen
Marketing Theory 21 (1), 75-92, 2021
22021
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3