Linda Weidenstedt
Linda Weidenstedt
PhD in Sociology. Researcher at The Ratio Institute & Dept of Sociology, Stockholm Univ.
Verifierad e-postadress på ratio.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
From tolerance to respect in inter-ethnic contexts
W Schirmer, L Weidenstedt, W Reich
Journal of Ethnic and Migration Studies 38 (7), 1049-1065, 2012
362012
Respect and agency: An empirical exploration
W Schirmer, L Weidenstedt, W Reich
Current Sociology 61 (1), 57-75, 2013
182013
Empowerment gone bad: Communicative consequences of power transfers
L Weidenstedt
Socius 2, 2378023116672869, 2016
152016
Does One Size Fit All? Investigating Different Empowerment Orientations in the Heterogeneous Workforce of the Swedish Retail Sector
L Weidenstedt
12017
A Sociology of Empowerment: The Relevance of Communicative Contexts for Workplace Change
L Weidenstedt
Department of Sociology, Stockholm University, 2017
12017
Broken commitments and unfulfilled expectations: An explorative study of Swedish Labor Court cases
C Stern, L Weidenstedt
Ratio Working Papers, 2020
2020
Balancing employment protection and what’s good for the company-Intended and un-intended consequences of a semi-coercive institution
C Stern, L Weidenstedt
Ratio Working Papers, 2020
2020
Varför gigga som matkurir? Förutsättningar och förväntningar bakom okvalificerat gig-arbete
L Weidenstedt, A Geissinger, M Lougui
2020
Anställningsskyddets avsedda och oavsedda konsekvenser: Företagarnas perspektiv
L Stern, L Weidenstedt, G Sideras
Ratio, 2019
2019
It Takes Two to Empower: The Communicative Context of Empowerment Change in the Workplace
L Weidenstedt
Ratio Working Papers, 2017
2017
It Takes Two to Empower: Exploring the Communicative Context of Empowerment Change in the Workplace
L Weidenstedt
2017
Broken commitments and unfulfilled expectations
C Stern, L Weidenstedt
Varför gigga som matkurir?
L WEIDENSTEDT, A GEISSINGER
Delkursbeskrivning och för kursen Organisation och arbete, höstterminen 2019, 7, 5 hp
T Florén, L Weidenstedt
Delkursbeskrivning och för kursen Organisation och arbete, vårterminen 2018, 7, 5 hp
T Florén, L Weidenstedt
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–15