Follow
Jens Widmark
Jens Widmark
PhD student
Verified email at mau.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Framtidens vårdbyggnadsstruktur
C Thodelius, J Widmark, G Lindahl, A Adam
En rapport från Chalmers Centrum för vårdens arkitektur Publikation, 2021
12021
Navet: An Ethnographic Approach to an Open Drug Market
J Gramén, J Widmark
12017
Evaluation and understanding of the effects of hospital design–mapping healthcare spatial configuration processes
A Brambilla, G Lindahl, J Widmark, P Barach, P Lanbeck, S Capolongo
2024
Förstudie till Konceptprogram: Lokaler för Primärvård med Fokus på Vård- och Hälsocentraler
A Adam, J Eriksson, G Lindahl, J Widmark
CVA, Chalmers, 2022
2022
Post Reform Health Care Structure in Sweden - Architecture, Organization and How To Get There
J Widmark, G Lindahl
AMPS Proceedings Series 26 (1), 268 - 273, 2022
2022
Nya sjukhuset i Malmö, Utvärdering av effektmål - ett arbetsmaterial
J Widmark, G Lindahl, P Lanbeck
CVA, Chalmers, 2022
2022
Kommunernas verksamhetslokaler och särskilda boenden kopplat till Nära vård
G Lindahl, C Thodelius, J Widmark
CVA, Chalmers, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7