Bengt Larsson
Bengt Larsson
Verifierad e-postadress på socav.gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Sociologiska perspektiv: grundläggande begrepp och teorier
O Engdahl, B Larsson
Studentlitteratur, 2006
1942006
Transformations of the Swedish Welfare State: Social engineering, governance and governmentality
B Larsson, M Letell, H Thörn
Transformations of the Swedish welfare state, 3-22, 2012
1692012
Bringing Environmentalism Home. Children’s influence on family consumption in the Nordic countries and beyond
B Larsson, M Andersson, C Osbeck
Childhood 17 (1), 129-147, 2010
762010
Auditor regulation and economic crime policy in Sweden, 1965–2000
B Larsson
Accounting, Organizations and Society 30 (2), 127-144, 2005
732005
Obstacles to transnational trade union cooperation in Europe—results from a European survey
B Larsson
Industrial Relations Journal 43 (2), 152-170, 2012
372012
Transnational trade union action in Europe: The significance of national and sectoral industrial relations
B Larsson
European Societies 16 (3), 378-400, 2014
302014
Conclusions: re-engineering the Swedish welfare state
H Thörn, B Larsson
Transformations of the Swedish welfare state, 262-282, 2012
292012
Bankkrisen, medierna och politiken. Offentliga tolkningar och reaktioner på 90-taletsbankkris
B Larsson
28*2001
The cosmopolitanization of childhood: eco-knowledge in children’s eco-edutainment books
B Larsson
Young 20 (2), 199-218, 2012
192012
Patrolling the corporation—the auditors’ duty to report crime in Sweden
B Larsson
International Journal of the Sociology of Law 33 (1), 53-70, 2005
192005
Social kontroll: övervakning, disciplinering och självreglering
B Larsson, O Engdahl
Liber, 2011
182011
Transnational trade union cooperation in the Nordic countries
B Larsson, M Bengtsson, KL Seidén
management revue, 32-48, 2012
162012
Trade union channels for influencing European Union policies
B Larsson
Nordic Journal of Working Life Studies 5 (3), 101-121, 2015
142015
Revisorn och den institutionaliserade misstron—professionaliseringen av svensk bolagsrevision/The auditor and the institutionalization of distrust—the professionalization of …
B Larsson
Sociologisk forskning, 6-28, 2007
142007
Duties to distrust: The decentring of economic and white-collar crime policing in Sweden
O Engdahl, B Larsson
British Journal of Criminology 56 (3), 515-536, 2016
122016
Discretion in the “Backyard of Law”: Case handling of debt relief in Sweden
B Larsson, B Jacobsson
Professions and Professionalism 3 (1), 2013
122013
Becoming a winner but staying the same: Identities and consumption of Lottery winners
B Larsson
American Journal of Economics and Sociology 70 (1), 187-209, 2011
122011
Unpacking professional trust–dimensions of trust in Swedish auditors’ client relations
B Larsson
Sociological Research Online 12 (2), 56-69, 2007
122007
Neo-liberalism and polycontextuality: banking crisis and re-regulation in Sweden
B Larsson
Economy and society 32 (3), 428-448, 2003
122003
Revisorernas anmälningsskyldighet: forskning om ekonomisk brottslighet
B Larsson
Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2004
9*2004
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20