Follow
Przemyslaw Zawada
Title
Cited by
Cited by
Year
Dual Citizenship in Poland and in Israel. Selected Legal Aspects in a Comparative Perspective.
P Zawada
Polish Political Science Yearbook: Special Issue on Israeli Studies, 302-318, 2018
22018
Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych
T Okraska
Different Types of Modern Armed Conflicts], Katowice, 2014
22014
Diplomatic Crisis Between Poland and Israel in Right-Wing Dailies
P Pokrzywiński, P Zawada
Polish Political Science Review 9 (1), 27-44, 2021
2021
The Framework for Israel’s Migration Policy
P Zawada
Konteksty Społeczne 7 (2), 2019
2019
Założenia polityki migracyjnej Izraela
P Zawada
Konteksty Społeczne 7 (2 (14)), 95-109, 2019
2019
Polish Politcal Science Yearbook: Special Issue on Israel Studies
J Dyduch, J Ericsson, P Zawada
Polish Politcal Science Yearbook, 2018
2018
Dominujące tematy w kampaniach wyborczych w Izraelu w latach 2009, 2013, 2015 a relacje izraelsko-unijne
P Zawada
Studia Europejskie 4 (84), 219-234, 2017
2017
Avigdor Lieberman’s policy towards the European Union
P Zawada
Wschodnioznawstwo, 457-468, 2017
2017
Kobiety w armii izraelskiej
P Zawada
Kobiety w przestrzeni społeczno-politycznej. Wybrane zagadnienia, 62-75, 2017
2017
Społeczeństwo a Wojna. Wojna–kryzys–bunty mas
M Bodziany, B Gwiazda–Rzepecka, A Kotasińska, B Lӧffler
Wyd. WSOWL, 2014
2014
Wpływ mediów na rozpad Jugosławii
P Zawada
Publikacja Pokonferencyjna Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów, 93-104, 2014
2014
Wpływ antyserbskiej kampanii medialnej podczas rozbicia Jugosławii na obecny wizerunek Serbii i Chorwacji
P Zawada
Społeczeństwo a Wojna. Wojna - Kryzys - Bunty Mas, 259-270, 2014
2014
Konflikt palestyńsko-izraelski a pink-washing
O Liebermann, J Hanna
XXV LAT, 0
Łamanie praw człowieka podczas rozpadu Jugosławii, w latach 1991-1995
P Zawada
Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, 175, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14